Szentegáti erdő Természetvédelmi Terület

A Nagy-Alföld egyik érdekes tájegysége a Dráva-sík, melynek ÉNY-i részében található a Szentegáti Ősbükkös TT. A területen kis részben tölgy-kőris-szil ligetredő, túlnyomórészt gyertyános-kocsányos tölgyes található.

Szentegáti erdő

Utóbbi állományába ékelődve találjuk a mára már átalakult bükkös társulásokat. A TT területén 14 védett növényfaj található. Botanikai jelentőségét mutatja a 4 orchidea faj (madárfészek kosbor, kétlevelű sarkvirág, békakonty, széleslevelű nőszőfű), a 3 páfrány faj (szálkás pajzsika, díszes- és karélyos vesepáfrány) valamint a síkvidéken ritkán előforduló farkasboroszlán. Az évszázados bükkfákban készíti fészkelő helyét a fekete harkály, amelyet a következő évben egyetlen odúlakó galambunk, a kékgalamb foglal el. Fészkel még a területen a barna kánya, a darázsölyv és a léprigó is.

Védetté nyilvánítva: 6/1993. (III.09.) KTM r.
Védett terület nagysága: 234,8 ha

Helyszín
Szentegáti erdő Természetvédelmi Terület
Szélességi kör
45.964983
Hosszúsági kör
17.782044
Térkép linkje
Térkép linkje
Útvonalterv
Útvonalterv

Térkép