Pályázatok

ERFA

Dunaszekcsői „Telelő” Duna élőhelyrehabilitációs célú kotrása

A projekt átfogó célja a Duna árterére jellemző szárazodási folyamatok ellensúlyozása és ezzel a biológiai sokféleség fenntartása. Ennek érdekében valósul meg a „Telelő” Duna és a Felső-zátonyi mellékág részleges kotrása a kotort anyag Duna-mederbe történő visszajuttatásával, valamint átalakításra kerültek műtárgyak, amelyek átalakításával a holtágak vízpótlási viszonyai javulnak.

DaRe to Connect

DaRe to Connect

A „DaRe to Connect (D2C)” projekt elsődleges célja az EU Duna Stratégia végrehajtásának elősegítése az EU Zöld Infrastruktúra gerincét alkotó Green Belt hálózat kapcsolódási rendszerének nemzetközi továbbfejlesztése az ökológiai rendszerek és ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása és fejlesztése révén. A projekt részeként innovatív térinformatikai eljárások és Sentinel műholdas távérzékelési adatok segítségével NATURA 2000 területek közötti működőképes ökológiai folyosók kerülnek beazonosításra makroregionális illetve transznacionális léptékben, valamint javaslatok illetve útmutatás készül az ilyen jellegű ökológiai folyosók helyi és regionális szinten történő megtervezésére és létesítésére vonatkozóan. A projekten belül a DDNPI a fenti célok érdekében történő nemzetközi együttműködésen túl a nemzeti park Béda-Karapacsa tájegységében található Duna-holtágak jobb ökológiai állapotba hozását célzó vízügyi tevékenységeket is megtervezteti, szoros együttműködésben Kölked község önkormányzatával.

Óbánya, esőbeálló

Az új Kikerics panoráma sétány létrehozása

A projekt leghangsúlyosabb eleme, a Nagyharsányi Szoborpark látogatói fogadóépülete és a Kikerics panoráma sétány megépítése KEHOP projektünk részeként 176,2 millió forintból valósult meg 2019 januárja és 2020 márciusa között, majd 2020-2021 során további 133,8 millió forint felhasználásával lezajlott a projekt valamennyi egyéb helyszínén a bemutatási infrastruktúra fejlesztése, bővítése, megújítása.

ERFA

Élőhelyrehabilitációs célú kotrás a Rezéti-Holt-Duna területén

A Gemenc leghosszabb mellékágának megmentését megcélzó projekt a Környezet és Energia Operatív Program keretében, több mint félmilliárd forint támogatásból valósult meg. A kivitelezés során csaknem 200 000 m3 felhalmozódott mederanyag került eltávolításra annak érdekében, hogy megakadályozzuk a mellékág teljes feltöltődését és elzáródását, ezáltal megőrizve az áramló vizet kedvelő fajok és közösségek életfeltételeit és az ártéri élőhelyek sokszínűségét.

USZT

Ős-Dráva Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatóhely

Az Ormánság területén elhelyezkedő Szaporca község határában 2014-ben valósul meg a nagyszabású Ős-Dráva Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatóhely. A létesítmény a közeli Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékei, a Dráva folyó bemutatása mellett óriási hangsúlyt fektet az ormánsági élet, a hagyományos gazdálkodási formák, a hagyományok élő, interaktív formában történő bemutatására, valamint a természetvédelmi, gazdálkodási, tájhasználati problémákra való figyelemfelkeltésre.

ipa

IPA - Two rivers and one hill

Ökoturisztikai, környezeti nevelési infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztést hajtott végre a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság horvátországi partnereivel közösen az országhatárt átívelő IPA-projekt keretében. A „Két folyó és egy hegy – új ökoturisztikai termékek a Dráva mentén, valamint a Papuk-hegységben” elnevezésű, 2014 novemberében záruló fejlesztésnek köszönhetően a nemzeti park igazgatóság bővítette és fejlesztette kínálatát, hogy jobban megfeleljen a modern turizmus és az iskoláskorú korosztály elvárásainak.

ERFA

Élőhelyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (megvalósítás)

Élőhelyrekonstrukciós tevékenységeket és gyeprekonstrukciót hajt végre működési területén a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Európai Uniós (KEOP) támogatás felhasználásával a 2013-2015 közötti időszakban. A projekt keretében Drávaszentesen, Darányban és Dunaszentgyörgyön vizes élőhelyek helyreállítására kerül sor, továbbá a Szársomlyón és a Dél-Mezőföld védett területein gyeprekonstrukció valósul meg.

ERFA

Élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzetben

A projekt a DDNPI Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzetében az országosan védett természeti, valamint Natura 2000 gyepterületek természetvédelmi kezeléséhez járul hozzá. A projekt célja a nagy biodiverzitású gyepeken élő több védett növényfaj (tarka sáfrány, őszi fűzértekercs, mocsári kosbor) természetvédelmi helyzetének, valamint az állattartás feltételeinek javítása.

USZT

Szervezetfejlesztés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság számára

A projekt megvalósításának fő célja a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hatékonyabb szervezeti működésének kialakítása, a tudásmegosztást támogató és a változásokhoz igazodni képes szervezeti kultúra biztosítása, mely hozzájárul ahhoz, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a szűkös létszámkeret mellett és a változó jogszabályi környezetben is eredményesen tudja ellátni feladatait, összhangban a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program stratégiai céljaival.