Pályázatok

DaRe to Connect

DaRe to Connect

A „DaRe to Connect (D2C)” projekt elsődleges célja az EU Duna Stratégia végrehajtásának elősegítése az EU Zöld Infrastruktúra gerincét alkotó Green Belt hálózat kapcsolódási rendszerének nemzetközi továbbfejlesztése az ökológiai rendszerek és ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása és fejlesztése révén. A projekt részeként innovatív térinformatikai eljárások és Sentinel műholdas távérzékelési adatok segítségével NATURA 2000 területek közötti működőképes ökológiai folyosók kerülnek beazonosításra makroregionális illetve transznacionális léptékben, valamint javaslatok illetve útmutatás készül az ilyen jellegű ökológiai folyosók helyi és regionális szinten történő megtervezésére és létesítésére vonatkozóan. A projekten belül a DDNPI a fenti célok érdekében történő nemzetközi együttműködésen túl a nemzeti park Béda-Karapacsa tájegységében található Duna-holtágak jobb ökológiai állapotba hozását célzó vízügyi tevékenységeket is megtervezteti, szoros együttműködésben Kölked község önkormányzatával.

Kilátó

Az új Kikerics panoráma sétány létrehozása

A projekt leghangsúlyosabb eleme, a Nagyharsányi Szoborpark látogatói fogadóépülete és a Kikerics panoráma sétány megépítése KEHOP projektünk részeként 176,2 millió forintból valósult meg 2019 januárja és 2020 márciusa között.

Life logo

WISEDRAVALIFE

A WISEDRAVALIFE pályázat célja több érintett partnerszervezet együttműködésével egy, a természetbarát vízgazdálkodást lehetővé tévő infrastruktúra kialakítása a Dráva folyón illetve a Dombó-csatorna környezetében.

ERFA logo

A természetvédelmi őrszolgálat komplex fejlesztése (projekt-előkészítés)

A projekt keretében az őrszolgálati irodahálózat szennai és kölkedi fejlesztéséhez kapcsolódóan megvalósul az épületek, építmények (pl. irodaépület, melléképület, kerítés) tervezése és engedélyezése.

HUHR_Interreg

Green Baranya/Baranja - Interreg

2018-19 folyamán a Mecsekben és a Dráva mentén több jelentős fejlesztés valósul meg, melyek a térség turisztikai kínálatának fejlődését közvetlenül vagy közvetve elősegítik. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 pályázat „A természeti és kulturális Örökség védelme és fejlesztése ill. megőrzése” befektetési prioritás során belül jelentős fejlesztéseket valósít meg horvátországi partner szervezetekkel együttműködve, három fő helyszínen.

ERFA

A dávodi Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak rehabilitációja

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Dávodi Földvári-tó Természetvédelmi Területen és környezetében, valamint a Béda-Karapancsa Tájegységben elhelyezkedő Karapancsai erdei tavak projektterületeken élőhely-megőrzési, -rekonstrukciós és rehabilitációs tevékenységeket valósított meg. A beavatkozások célja a szárazodó Mohács-sziget területeinek ökológiai állapotának fenntartása, javítása, illetve a jellegzetes vizes és vízi élőhelyek kiterjedésének növelése, az erdei élőhelyek vízellátásának javítása.

USZT

Ős-Dráva Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatóhely

Az Ormánság területén elhelyezkedő Szaporca község határában 2014-ben valósul meg a nagyszabású Ős-Dráva Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatóhely. A létesítmény a közeli Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékei, a Dráva folyó bemutatása mellett óriási hangsúlyt fektet az ormánsági élet, a hagyományos gazdálkodási formák, a hagyományok élő, interaktív formában történő bemutatására, valamint a természetvédelmi, gazdálkodási, tájhasználati problémákra való figyelemfelkeltésre.

ipa

IPA - Two rivers and one hill

Ökoturisztikai, környezeti nevelési infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztést hajtott végre a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság horvátországi partnereivel közösen az országhatárt átívelő IPA-projekt keretében. A „Két folyó és egy hegy – új ökoturisztikai termékek a Dráva mentén, valamint a Papuk-hegységben” elnevezésű, 2014 novemberében záruló fejlesztésnek köszönhetően a nemzeti park igazgatóság bővítette és fejlesztette kínálatát, hogy jobban megfeleljen a modern turizmus és az iskoláskorú korosztály elvárásainak.

ERFA

Élőhelyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (megvalósítás)

Élőhelyrekonstrukciós tevékenységeket és gyeprekonstrukciót hajt végre működési területén a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Európai Uniós (KEOP) támogatás felhasználásával a 2013-2015 közötti időszakban. A projekt keretében Drávaszentesen, Darányban és Dunaszentgyörgyön vizes élőhelyek helyreállítására kerül sor, továbbá a Szársomlyón és a Dél-Mezőföld védett területein gyeprekonstrukció valósul meg.