Adatvédelem

Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat

 

Adatvédelmi Tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

 

Az Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Adatkezelő székhelye:
7625 Pécs, Tettye tér 9.

Adatkezelő elektronikus címe és telefonszáma: 
E-mail: dunadrava@ddnp.hu
Tel.: 72/517-200

Adatkezelő képviselője:
Závoczky Szabolcs igazgató

Adatvédelmi tisztviselő:
dr. Illés Gergely
E-mail: dpo@ddnp.hu
Tel.: 72/517-222

Az Igazgatóság kijelenti, hogy adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik a honlapon keresztül személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A www.ddnp.hu weblap üzemeltetője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

 • az érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
 • hogyan történik a tárolásuk. 

Kérem, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeli rendszerünk a személyes adatait!

A tájékoztatás célja, hogy egységesen, mindenki által értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza, hogy a www.ddnp.hu weboldal működése során megvalósuljon a hatályos magyar és uniós jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő információs eljárás.

 

I. ADATGYŰJTÉS, ADATRÖGZÍTÉS

Az Igazgatóság a weboldal üzemeltetése során semmiféle adatot nem gyűjt, a weboldal látogatóinak az adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben az Ön hozzájárulása adja az adatgyűjtés jogalapját.

Önre vonatkozó személyes adatokat a következő elérhetőségeinken keresztül kezeljük:

 • Postai úton érkező megkeresések
 • E-mail-en keresztül érkező megkeresések
 • Közösségi oldalakon keresztül érkező megkeresések
 • Cookie-k

Adatkezelés célja: 

 • információáramlás biztosítása, online kommunikáció elősegítése

Adatkezelés időtartama:

 • az adatkezelési cél megvalósulása, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelés jogalapja: 

 • EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a): az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • A hozzájárulás a megadást követően bármikor visszavonható jelen Tájékoztató “Érintetti jogok”-ról szóló fejezete alapján.

Kijelentjük, hogy különleges adatot a honlapon keresztül nem kezelünk.

 

II. AZ ADATKEZELÉS

A kapcsolatfelvétel minden esetben önkéntesen történik, az adatbázisba való felvétel során megadott adatok kezelése az érintett szabad elhatározásán alapuló önkéntes hozzájárulásával történik.

Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.

www.ddnp.hu weboldalra érkező adatokkal kapcsolatos adatfeldolgozók:

 • az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek
   • Hozzáférhetőség: jelen Tájékoztató “Adatgyűjtés” c. fejezete alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthatnak el.
   • Hozzáférhetőség: teljes adatbázis
   • Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti munkaszerződéses jogviszony.
 • jelen weboldal tárhely-szolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1144 Budapest, Ormánság 4. X. em. 241.; Cégjegyzék száma: 001-09-909968; E-mail címe: gdpr@tarhely.eu)
   • Hozzáférhetőség: a weboldal technikai adatai
   • Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Személyes adatok tárolása

Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

A hozzájárulással tárolt személyes adatok időtartama: 2 év vagy a  hozzájárulás visszavonása.

Személyes adat továbbítása

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célja használják az Ön adatait, mint amilyen célra az Igazgatóság használja ezeket. Az Igazgatóság nem továbbítja az Ön adatait külföldre.

 

III. TÁJÉKOZTATÓ A SÜTIK (COOKIE-K) ALKALMAZÁSÁRÓL

Tájékoztatónk az angol „cookie” kifejezés helyett annak a magyar nyelvben általánosan elfogadott fordítását, a „süti” szót használja.

A sütikre vonatkozó követelmények meghatározásánál az érvényes törvényi szabályozások mellett az Igazgatóság figyelembe vette a NAIH állásfoglalását és az EK Adatvédelmi Irányelv 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 2012/4. számú véleményét is.

A honlapon keresztül történő bármely adatszolgáltatás önkéntes. Személyes adatok tekintetében a honlap kiadásáért felelős adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. előírásai szerint jár el. A tartalomszolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – harmadik személyeknek nem adja át.

A honlap egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlokat helyezünk el automatikusan az Ön számítógépén. (“cookie”). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) a tárhelyszolgáltató naplófile-t készíthet. Az adatok kizárólag biztonsági célokat szolgálnak, és a tárhelyszolgáltató kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhetnek. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére a tárhelyszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

Az alkalmazott sütik típusai:

A honlap kizárólag a nyelvi beállítás megjegyzéséhez használ sütit, mely alkalmazásakor személyes adat kezelésére nem kerül sor.  

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek, térképek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést

Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja.

Google Maps: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Youtube: https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

Issuu: https://issuu.com/legal/privacy

flickr: https://www.flickr.com/help/privacy

Anchor.fm: https://anchor.fm/privacy

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

 

IV. HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásunkra feliratkozni, mely által értesülhet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkról, az Igazgatóság eseményeiről és más érdekes hírekről.

Hírlevelünkre történő feliratkozása során e-mail címén kívül semmilyen más adatát nem kezeljük.

Az Adatkezelő (Igazgatóság) honlapja: www.ddnp.hu.

Az adatkezelés célja:

A feliratkozók részére hírlevél (marketing levél) küldése, kapcsolattartás céljából az Igazgatóság aktuális híreiről, érdekességekről, szolgáltatásairól a feliratkozott érintettek részére. A hírlevélre történő feliratkozás közvetlen e-mail küldésével (a dunadrava@ddnp.hu e-mail címre) történik. Az érintett által a feliratkozás során megadott adatokat kizárólag a hírlevél küldéséhez használjuk.

A hírlevél küldéshez kezelt személyes adatok az érintettek e-mail címe.

Az Igazgatóság jogalapja az adatkezelésre a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az érintett hozzájárulása.

Az érintett hozzájárulásának meg kell felelnie a Rendeletben a hozzájárulással szemben támasztott feltételeknek. A hozzájárulást az Igazgatóság úgy szerzi be, hogy a beszerzés körülményei utólag igazolhatóak legyenek, így megfelelve az elszámoltathatóság követelményének.

Az Igazgatóság a hírlevél szolgáltatását önállóan üzemelteti. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig) történik. Az érintett bármikor jogosult leiratkozni a hírlevélről, a dunadrava@ddnp.hu e-mail címre eljutatott levélben jelezheti leiratkozási szándékát.

A hírlevél küldéshez kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatfeldolgozók:

 • az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek
   • Hozzáférhetőség: jelen Tájékoztató “Adatgyűjtés” c. fejezete alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthatnak el.
   • Hozzáférhetőség: teljes adatbázis
   • Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti munkaszerződéses jogviszony.

 

V. A BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSE

A meghirdetett álláspályázat hiányában elektronikusan vagy postai úton az Igazgatósághoz beérkezett önéletrajzokat, kísérő leveleket, motivációs leveleket és egyéb adatközléseket az Igazgatóság iktatás, nyilvántartásba vétel és minden további értesítés nélkül véglegesen megsemmisíti, illetve törli.

 

VI. AZ ÖN JOGAI

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Érintetti jogok:

 1. hozzáférés az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
 8. tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

Minden fenti vonatkozásban érkező kérést indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn, azaz 30 napon belül).

 

VII. INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

Elkötelezetten védjük a személyes adatokat a jogellenes használat, továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai (weboldalunkkal való kapcsolat titkosított) és szervezési intézkedések használatát.

 • Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.
 • Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé, ezen szervek adat-, és információvédelmi gyakorlatáért Igazgatóságunk nem vállal felelősséget!
 • A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a Rendelet, az Infotv. szabályai, valamint az Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.

 

VIII. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül az Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz (dunadrava@ddnp.hu), illetve az Igazgatóság adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Illés Gergely, tel: 30/843-6631, e-mail: gergely.illes@ddnp.hu) lehet fordulni.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Igazgatósággal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Igazgatóságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 1/391-1400
Fax: 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

 

Kelt: Pécs, 2020. június 12.

 

 

Závoczky Szabolcs igazgató

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság