Natura2000

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió egységes természetvédelmi rendszere, amelyet két, a Madárvédelmi és az Élőhelyvédelmi irányelv alapján hoznak létre a tagállamok. A hálózat feladata hogy az előzetesen kijelölt, közösségi szinten fontos vagy veszélyeztetett fajok és élõhelyek hosszútávú fennmaradását biztosítsa. Hazánkban a Natura 2000 területek és az országos jelentőségű védett területek egymással területi átfedésben, de nem egymást helyettesítő módon működnek.

Natura2000

Területi elhelyekedés

Az Igazgatóság illetékességi területén 8 különleges madárvédelmi terület (SPA) és 64 különleges természetvédelmi terület (pSCI) került meghatározásra. Akárcsak a védett természeti területek esetében, itt is kerültek meghatározásra olyan Natura 2000 területek, amelyek több foltból állnak, mozaikosok. A legtöbb mozaikból álló terület az Ormánsági-erdők, amely 15 egységbõl épül föl.

A kataszteri adatok kiértékelése után megállapítható, hogy 107.943 ha madárvédelmi és 202.390 természetmegőrzési területet javasoltunk a hálózatba. Ez a teljes működési területre vonatkozóan az eddig védelem alatt álló mintegy 90.000 ha területhez képest több mint kétszeres növekedést jelent.

A művelési ágak szerinti megoszlásának vizsgálata azt mutatja, hogy az erdő művelési ág mindkét Natura 2000 területtípusban (madárvédelmi és természetmegõrzési) 70% körüli részesedéssel dominál, ezt követi a kivett majd a gyep mûvelési ág.

 

Natura 2000 - Madárvédelmi területek

A madárvédelmi területek esetében 46 faj került rögzítésre. A legtöbb faj a Nyugat-Dráva esetében került felvételre, itt 25 listás faj előfordulását regisztráltuk.

Az ide kattintva letölthető táblázat tartalmazza az egyes madárfajok gyakoriságát.

 

Natura 2000 - Természetmegőrzési területek

Különleges természetmegőrzési terület esetében a legtöbb faj a Mecsek esetében került rögzítésre, a 25 faj közül 21 állat és 4 növényfaj volt. Majdnem ugyanennyi faj került rögzítésre a Gemenc esetében is, 23 állat és 1 növényfajjal, ahol az állatok közül 10 halfaj volt, amely a vízi élőhelyek jelentőségére hívja föl a figyelmet. Halfajok szintén nagy számban szerepeltek a Tolnai-Duna, Béda-Karapancsa, Nyugat-Dáva és Közép-Dráva esetében is. A karsztterületnek és a még nagyobb arányban megtalálható idős erdőállományoknak köszönhető, hogy a mecseki 21 fajból 9 denevér. A különleges természetmegőrzési területek 58%-a csak élőhely alapján került jelölésre. A fentiek természetesen legalább annyira a területek feltártságának mértékét mutatják, mint a listás fajokban való gazdagságukat.

Az ide kattintva letölthető táblázat tartalmazza az egyes növény- és állatfajok gyakoriságát

 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

Kattintson ide a dokumentum letöltéséhez!

 

Natura2000 hivatalos honlap

https://natura.2000.hu/hu

 

Natura2000 fenntartási tervek

Igazgatóságunk folyamatosan, több forrásból készíti a működési területére eső Natura 2000 területek fenntartási terveit.
A tervek ide kattintva érhertők el.