A Duna-Dráva Nemzeti Park emblémája

Mi az a Logo? Eredete egy ógörög szó. A „logosz” az észlelt törvényszerűségeket fogalommá formálja és a világegyetemet működteti.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság logója

Miért kell és milyen legyen a jó logo? Nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk. Vannak általános jellemzők és vannak olyanok, melyeket az adott téma határoz meg.
Általánosan az embléma feladata csupán annyi, hogy egy könnyen megjegyezhető, jellemző ábrával szimbolizálja és könnyen azonosíthatóvá tegye bárki számára az adott intézményt vagy tevékenységet. A szín- és formavilág milyenségét viszont már az alany egyedi jellemzői határozzák meg.

Összegezve a szakemberek így fogalmazták meg a lényegét:
A logo bemutat, rendkívüli tömörséggel fejezi ki azt, amit akár a hétköznapok során az első pillantás alapján megláthatunk a másikból.
A logo megjelenésünk fontos eleme, egyszerre kell felvillantania belőlünk a lényegeset, valamint a későbbiekben is könnyen felismerhetővé kell tennie minket mások számára.
A logót adaptálni kell a különböző környezethez: fax, színesen nyomtatott levél, internetes megjelenés.
A logo benyomást ad és ismereteket közöl rólunk.

A logók tervezésekor különösen figyelni kell arra, hogy az embléma nem határozó könyv, nem kimerítő monográfia, melyben mindent sűrítve be kell mutatni. Ezért a fejlett vizuális kultúrákban kialakult az a szabályrendszer, ami meghatározza az emblémák, jelvények és a hasonló feladattal rendelkező grafikák fő ismérveit. Ezek vezérfonalat adnak a tervezőknek arra nézve, hogy a forma és színvilágot hogyan harmonizálják a tartalommal, mely az adott intézményt vagy tevékenységet rá jellemzően képviseli. Itt is érvényes az az aranyigazság, hogy a kevesebb néha több. Visszatekintve jól megfigyelhetők különböző korszakok és ezeken belül különböző stílusok. A profi munkában a stílust megfelelően igazítják a tartalomhoz, például egy számítástechnikai cég emblémájánál nem szerencsés cirkalmas, barokk stílusú betűtípust és szecessziós formarendszert alkalmazni.

A Duna-Dráva Nemzeti Park létrejötte után természetesen szükség volt új emblémára. Több grafikus számos tervet készített, melyeket sokan véleményeztek. Így született meg a ma is érvényben lévő, Igazgatóságunkat jelképező logo. Különböző természetvédelmi versenyeken a feladatok között többször szerepelt már az a kérdés, hogy az egyes nemzeti parkok emblémája mit ábrázol. Néhány nemzeti parknak egyértelműen egy állatfaj (foltos szalamandra - Aggteleki NPI, havasi cincér - Duna-Ipoly NPI) vagy egy növényfaj (szártalan bábakalács körülvéve bükk levelekkel - Bükki NPI, lisztes kankalin - Balaton-felvidéki NPI), másoknak, mint nekünk is, szimbolikus grafika jelenik meg a logoján.

A szimbolikus jelkép nem köti a figyelmet egy valamihez, legyen az növény, állat vagy bármi más, hanem összességében testesíti meg az adott intézményt, annak minden értékével együtt. Ennek fényében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság emblémáját a következőképp „olvashatjuk”:

Zöld kör
A zöld a növényzet színe. A növényvilág miként a zöld kör, körbe vesz bennünket, átöleli az élő világot. Kisebb-nagyobb foltokban de folytonosan kísér bennünket.

Megtört kék vonalak
A kék színről az ég és a víz jut eszünkbe. Az ég kupolaként borul fölénk, néha ragyogó kékségében, néha vészjósló szürkeségben. Az éltető víz is egyszer tiszta, friss kék, másszor barnászöld. A nemzeti parkok, így a Duna-Dráva Nemzeti Park is a tiszta, kék vizet kell, hogy kínálják embernek, növénynek, állatnak egyaránt.
A két kék vonal számában a két folyót, a Dunát és a Drávát jelképezi. Egymással összefonódva az ökológiai egységet jelenítik meg. A folyók vize lehet békés vagy vadul háborgó, örvénylő, áradó is. Ezt juttatja eszünkbe a folyamatos, nyugodt és a szaggatott vonalvezetés.
Méltatlan lenne az állatvilágot kihagyni ebből a szimbólumrendszerből, de agyonzsúfolni sem helyénvaló ezt a puritán képi világot. Szerencsésen ötvöződik a szín, a számszerűség és a forma. A kék vonalak alakja, melyek a repülő madarakat szimbolizálják, elénk idézik a madarak röptét a fák és rétek vagy a folyók felett, ahol táplálékukat keresik.

Ez a megszületésekor hazánkban még szokatlan embléma ma már ismertté vált és a tőlünk nyugatabbra fekvő országok neves nemzeti parkjainak szintén szimbolikus logoihoz hasonlóan, elegáns egyszerűséggel testesíti meg mindenki számára a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot és magát a nemzeti parkot.

Molnárné Lénárd Éva


FIGYELEM! A logo felhasználása, annak megjelenítése engedélyhez kötött!
Kérjük ezirányú igényét jelezze az alábbi e-mail címen: dunadrava@ddnp.hu