A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közel 1,3 millió hektár nagyságú működési területen látja el feladatát, teljesen lefedve Tolna, Baranya és a balatoni üdülőövezetet leszámítva Somogy megye területét, valamint magába foglalja Bács-Kiskun megyében a Duna-Dráva Nemzeti Parkra és Fejér megyében a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzetre eső területeit.

Az Őrszolgálat együttműködése a rendőrséggel

Kiemelt feladata mintegy 100 ezer hektár védett természeti terület, országos jelentőségű védett természeti területen kívül a Natura 2000-es területek, számos védett- és fokozottan védett faj őrzése, megóvása, károsításának megelőzése. További feladata a természeti területek (erdők, gyepek, nádasok, természetes vizek), a természeti értékek (vadon élő nem védett növény- és állatfajok, földtani értékek), valamint közel 6000 – az Igazgatóság működési területén nyilvántartott – régészeti lelőhely őrzése, károsításának megelőzése.

A  Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén összesen 29 fő teljesít szolgálatot. A működési terület öt természetvédelmi tájegységre van felosztva, melyek élén a természetvédelmi tájegységvezető áll. A természetvédelmi tájegységeket természetvédelmi őrkerületek alkotják. A természetvédelmi őrkerületekben a természetvédelmi feladatokat a természetvédelmi tájegységvezető közvetlen irányítása mellett, a természetvédelmi terület-felügyelők, természetvédelmi őrkerület-vezetők végzik el. Mindegyik természetvédelmi őr több település közigazgatási területéért felelős. A gondjukra bízott terület rendszeres bejárásával, állapotuk és változásaik nyomon követésével, továbbá aktív védelmi feladatok ellátásával biztosítják az ott található természeti értékek megóvását és fennmaradását.