Természetvédelmi terepgyakorlatok a Duna-Dráva Nemzeti Parkban pécsi bölcsész hallgatók számára  

2022. november 7.

2020-tól kezdődően a Pécsi Tudományegyetem Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszékén bölcsészhallgatók számára ökológiával és természetvédelemmel kapcsolatos kurzusok és hozzátartozó terepgyakorlatok indultak el. A tapasztalatokról Dr. Varga Anna tudományos munkatárs (PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék) készített összefoglalót. Az alábbiakban az ő írását, illetve a kurzus egyik hallgatójának beszámolóját közöljük.

A terrepgyakorlat résztvevői

A terepgyakorlatok célja, hogy hallgatók személyes élményeken keresztül ismerkedjenek meg a természet értékeivel, természetvédelmi problémákkal, megoldási lehetőségekkel és magával a Nemzeti Park Igazgatóság és a Természetvédelmi Őrszolgálat munkájával is. A terepgyakorlatok célja, hogy a résztvevők válaszokat és ötleteket kapjanak arra vonatkozóan, hogy bölcsészként hogyan tudnak a természeti értékek megőrzéséhez hozzájárulni a mindennapok vagy akár a kutatásaik során. Az elmúlt esztendőben a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen jártunk, ahol Varga Zsolt természetvédelmi őrszolgálat-vezető fogadott minket, Béda-Karapancsát Omacht Zoltán természetvédelmi őr vezetésével ismertük meg és idén tavasszal, a bánáti bazsarózsa virágzása idején, Bodó János természetvédelmi őr kalauzolt körbe minket Hosszúhetény határában.

Az idei őszi félévben „A Természetvédelem története és narratívái” és a „Bevezetés az ökológiába” tárgy keretében egy 30 fős hallgatói csapattal látogattunk el október 8-án a Duna-Dráva Nemzeti Park Béda Karapancsa területéhez tartozó Kölkedi Nagyrétre. Omacht Zoltán ártéri gazdálkodásról és a természetvédelmi őrszolgálat munkájáról tartott előadása után a csapat gyalogakác irtásával aktívan is bekapcsolódhatott a terület természetvédelmi kezelésbe.

Köszönettel tartozunk Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak és munkatársaiknak és a terepgyakorlat megvalósításához nyújtott támogatásáért a PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégiumnak, PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszéknek és Dr. Varga Anna NKFIH PD 135651 pályázatának.

*

Kovács Mária (a PTE BTK hallgatója): Lélekmelengető túra a Duna-Dráva Nemzeti Parkban
Épp a vénasszonyok nyara tombol, a legjobb időszak a kiránduláshoz. A szombati tanóra a PTE néprajz – kulturális antropológia, történelem, angol, magyar, emberi erőforrás tanácsadó és etika szakos hallgatói számára ezúttal a komor és hűvös tanterem helyett terepgyakorlaton zajlott. A Duna-Dráva Nemzeti Park kiváló terep, melynek bemutatását Omacht Zoltán természetvédelmi őr végezte. A kirándulás része volt egy kis „bozótirtás”, mert nagyon elszaporodott a környéken a gyalogakác és ez veszélyes lehet az itt őshonos fajokra nézve. A helyszínhez a Kölkedi Nagyrétre vezetett, amely ebben az időszakban terítve van őszi kikericcsel és mivel az utóbbi időben esőből is bőven kijutott, a lábunk elé terülő szőnyeg mintázatát a lila és zöld szín adta. Határozottan megállapítható, hogy senki sem lépett rá egyetlen virágra sem, pedig nem kis figyelmet igényelt a kerülgetésük. A túrán találkoztunk egy rétisassal és közben nagyon sok mindent megtudtunk az egykoron itt végzett ártéri gazdálkodásról. A terepgyakorlaton megtapasztalhattuk a természet és ember együttműködésének lehetőségét, melyet sokan nem élnek meg, és nem azért, mert nem kínál rá a természet milliónyi alkalmat. Ha csak egy esélyt is adnánk neki, megérthetnénk, hogy egymásért vagyunk, megkönnyíthetnénk földi létünket.