Szemelvények a természetvédelem történetéből

2023. december 4.

85 éve történt: Megjelenik „A földművelésügyi miniszter 35000/1938. sz. végrehajtási rendelete az erdőkről és a természetvédelemről törvény végrehajtásáról” című jogszabály, amit az első természetvédelmi törvény végrehajtási rendeleteként tartunk számon.

Természetvédelem rajz

A természetvédelem szempontjából nagyon részletes, világos fogalmazású, viszont rendkívül aprólékos, néhol túlzóan terjedelmes volt. Intézkedett a védendő növény- és állatfajok, és a területek összeírásáról, a védetté nyilvánítási eljárásról, a kisajátítás módozatairól. Megfogalmazta a barlangok feltárásával kapcsolatos szabályokat, a védett területek kijelölésének szabályait, a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos szabályokat, valamint az Országos Természetvédelmi Tanács feladatát.

Forrás: Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon,
Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2009.
Illusztráció: Az állatok védelme (szerk.: Herman Ottó), Franklin Társulat, Budapest, 1883.
Sorozatszerkesztő: Varga Zsolt