Föld Napja fotópályázat

2020. április 22.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Föld Napja alkalmából fotópályázatot hirdet. A pályázat lebonyolítása a koronavírus-veszélyhelyzetre való tekintettel online lesz.

Föld Napja fotópályázat

Aki gyakran jár a természetbe, részt vesz egyéni vagy szervezett túrákon és szokott fényképezni, bizonyára gazdag fotóarchívummal rendelkezik. Arra buzdítjuk tehát a fotózni szerető természetjárókat, hogy maradjanak otthon, és tekintsék át fotóarchívumukat – a képek nézegetése remek alkalom az élmények felelevenítésére is –, válasszák ki kedvenc felvételüket, és nevezzenek be a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Föld Napja fotópályázatára!

A pályázaton magyarországi lakóhellyel rendelkezők vehetnek részt, életkori, lakóhelyi megkötöttség nélkül, Magyarországon készült felvétellel. Minden pályázó egy felvételt adhat be, a kép témája a természet legyen, ezen belül tájkép, növény- állatfelvétel, makrofotó, a túrázás élményének megörökítése stb. A képen kismértékű hagyományos fotográfiai korrekció – színtelítettség, élesség, fényerő életszerű beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák kijavítása – megengedett, azonban manipulált felvételt (pl. montázs, festménnyé alakított fotó stb.) nem fogadunk el. A képek hosszabbik oldala minimum 960px legyen, a maximális file méret 5 MB. A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek szerzői vagy személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a pályázat kiíróját mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. A képet a ddnpi.fotopalyazat@gmail.com címre várjuk, a beadási határidő: 2020. május 15. Kérjük a pályázókat, hogy a beküldendő képek elnevezésénél a következő mintát használják: beküldő_neve.jpg. A pályázatra beadott képek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Facebook oldalára (https://www.facebook.com/dunadrava) május 18-án kerülnek feltöltésre, a Föld Napja fotópályázat elnevezésű albumba.

A pályázaton összesen 6 díj kerül kiosztásra. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetfotós, környezeti nevelő, ökoturisztikai munkatársaiból álló szakmai zsűri által javasolt első, második, illetve harmadik díj, továbbá közönségdíj a képekre érkezett like-ok száma alapján az első három helyezett részére; a zsűri indokolt esetben további különdíj odaítéléséről is dönthet. A díj: ajándékcsomag, melyet a nyerteseknek postai úton juttatunk el, a Környezetvédelmi Világnaphoz (június 5.) igazodva. A pályázat eredményét a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján (www.ddnp.hu), illetve Facebook oldalán teszi közzé (https://www.facebook.com/dunadrava).

A részletes adatvédelmi tájékoztatót kérjük, olvassa el a www.ddnp.hu/adatvedelem menüpont alatt.
Tájékoztatjuk kedves pályázóinkat, hogy az e-mail címeket kizárólag a pályázat időtartama alatt tároljuk, a díjkiosztást követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatra benyújtott felvételeket mindennemű díj vagy ellenszolgáltatás nélkül a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Facebook oldalán közzéteszi. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a fotópályázaton kívül más célra nem használja fel a felvételeket, harmadik félnek nem adja tovább azokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az internet jellegéből adódóan a közzétett felvételek ismeretlen személyek által történő letöltésére, tárolására, további felhasználására nincs ráhatásunk. Az adatok elküldésével a pályázó kijelenti, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban szereplő információkat megismerte, tartalmukkal egyetért és elfogadja a felhasználási feltételeket.

Köszönjük, hogy megosztják a facebook-közösséggel csodás természetfotóikat!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai

További információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
www.ddnp.hu
E-mail: komlos@ddnp.hu, rozsaa@ddnp.hu
Tel.: +3630/377-3388, +3630/377-3383