Rinyaszentkirályi erdő Természetvédelmi Terület

A védetté nyilvánítás célja Belső-Somogy és a Rinya mente egykori természetes növénytársulásainak megőrzése, továbbá a területre jellemző állatvilág, kiemelten a területen évtizedek óta költő rétisas (Haliaeetus albicilla) élőhelyének megóvása.

Szártalan kankalin

A terület Belső-Somogy részeként 120-130m tengerszint feletti magasságú, futóhomok alapkőzetű, természetes növénytakaróját különböző típusú lomberdők alkotják. Mivel a talajvízszint viszonylag magasan található, a kocsányos tölgy (Quercus robur) az erdőalkotó fafaj. A magasártéri szintekben tölgy-kőris-szil ligeterdőket is találhatunk, melyek jellemző faja a magyar kőris (Fraxinus angustifolia). Az időszakosan felszínig vizes termőhelyeken különböző típusú égeres erdők jelentik a potenciális vegetációt.
A gyepszint igen változatos, a terület jellemző védett növényfaja a szártalan kankalin (Primula vulgaris), a pirítógyökér (Tamus communis), a békaliliom (Hottonia palustris) és a lápi csalán (Urtica kiowiensis). A madárfajok közül rendszeresen költ a fokozottan védett rétisas (Haliaeetus albicilla) és barna kánya (Milvus migrans), illetve a védett holló (Corvus corax), fekete harkály (Dryocopus martius) és örvös légykapó (Ficedula albicollis).
A terület fokozottan védett, a zavartalanság biztosítása érdekében nem látogatható.

Védetté nyilvánítva: 3/1984. (XII. 13.) OKTH rend.
Védett terület nagysága: 62,8 ha
 

Helyszín
Rinyaszentkirályi erdő Természetvédelmi Terület
Szélességi kör
46.166290
Hosszúsági kör
17.374512
Térkép linkje
Térkép linkje
Útvonalterv
Útvonalterv

Térkép