Bölcskei nőszirmos Természetvédelmi Terület

A Bölcskei nőszirmos Természetvédelmi Terület két nagyobb, geomorfológiájában és vegetációjában teljesen eltérő területegységből áll.

Apró nőszirom

A Paks-seregélyesi táblarög keleti letörésénél található 29 hektáros löszvölgy löszpusztarétjein olyan védett növényfajok megőrzése a cél, mint a fokozottan védett, európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű tátorján, vagy a névadó apró nőszirom, melynek itt fellelhető állománya országos jelentőségű. Ezen túlmenően fontos feladat a napjainkra eltűnőben lévő növénytársulás, az Élővilágvédelmi Irányelv I. függelékében is szereplő löszpusztarét élővilágának megóvása védett és nem védett növény- és állatfajaival együtt. A Madocsai teraszon, a Paks-seregélyesi táblarög keleti letörésének lábánál található nádas, mocsaras terület a Duna egykori árterületének maradványa. Természetközeli állapotából és sziget jellegéből adódóan fontos élőhelye sok védett növényfajnak (pl.: mocsári kosbor, tavaszi tőzike, nádi boglárka), illetve fontos táplálkozó-, szaporodó-, és pihenőhelye védett és fokozottan védett állatfajoknak (pl: haris, bölömbika, vidra). A Duna menti ökölógiai folyosó részét képezi, így a vonuló állatfajok számára is fontos pihenő és táplálkozó terület.

Védetté nyilvánítva: 15/2007. (III. 30.) KvVM rendelet
Védett terület nagysága: 111,16 ha
 

Helyszín
Bölcskei nőszirmos Természetvédelmi Terület
Szélességi kör
46.706010
Hosszúsági kör
18.891222
Térkép linkje
Térkép linkje
Útvonalterv
Útvonalterv

Térkép

Ajánlataink a közelben