NATURA 2000 fenntartási tervek

Igazgatóságunk folyamatosan, több forrásból készíti a működési területére eső Natura 2000 területek fenntartási terveit. Ezen az oldalon a következő felosztásban találhatók meg az elkészült anyagok: egyezetés alatt álló tervek; elfogadásra váró tervek; elfogadott fenntartási tervek (a felhasznált források publikációs követelményei szerinti bontásban).

Amennyiben az elkészült vagy elfogadásra váró és készülő tervekkel kapcsolatban kérdése van, véleményt kíván nyilvánítani, kérjük keresse igazagtóságunk fenntartási tervek készítést koordináló munkatársát:

Dévényi Borbála
telefon: 72/517-200, 30/9426761
e-mail: devenyib@ddnp.hu

 
 
Egyeztetés alatt álló tervek
 
 
HUDD20046 Törökkoppányi erdők
Fenntartási terv
 
HUDD20033 Nagyhajmási dombok
Fenntartási terv
 
HUDD20039 Dékány-hegy
Fenntartási terv
 
HUDD20012 Geresdi-dombvidék
Fenntartási terv
 
HUDD20045 Béda-Karapancsa

 

Elfogadásra váró tervek

HUDD20053 Csokonyavisontai fás legelő
Fenntartási terv

HUDD20054 - Nyugat-Dráva
Fenntartási terv

HUDD20019 Mernyei-erdő

HUDD20018 Pati-erdő
Fenntartási terv
 
HUDD20067 Székelyszabari-erdő

HUDD20003 Villánykövesdi Fekete-hegy
Fenntartási terv (egyeztetés utáni, elfogadásra váró változat)

 
 

 
Elfogadott fenntartási tervek
(a felhasznált források publikációs követelményei szerinti bontásban)
 
 
A 43/2012. (V. 3.) VM rendelete által kiírt pályázat keretében készült fenntartási tervek
 
 
 
 
 
 
HUDD20010 - Ócsárd-hegyszentmártoni völgyek
Fenntartási terv

HUDD20020 - Közép-mezőföldi löszvölgyek
Fenntartási terv

HUDD20022 - Szakadáti löszgyepek
Fenntartási terv 

HUDD20023 - Tolnai-Duna
Fenntartási terv

HUDD20024 - Aparhanti sztyepp
Fenntartási terv

HUDD20028 - Koppány-menti rétek
Fenntartási terv

HUDD20029 Kisszékelyi dombság
Fenntartási terv

HUDD20052 - Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek
Fenntartási terv

HUDD20065 Töttösi-erdő
Fenntartási terv

HUDD20066 - Pécsi-sík
Fenntartási terv

HUDD20069 - Paksi ürgemező
Fenntartási terv

HUDD20070 - Tengelici rétek
Fenntartási terv

HUDD20071 - Paksi tarkasáfrányos
Fenntartási terv

HUDD20072 - Dunaszentgyörgyi láperdő
Fenntartási terv

HUDD20073 - Szedresi Ős-Sárvíz
Fenntartási terv

 

 

A „Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése” című, 2006/18/176.02.01 sz. átmeneti támogatás projekt keretében elkészült tervek

HUDD20014 Jánosházi erdő és Égett-berek
Fenntartási terv

HUDD20040 Tengelici homokvidék
Fenntartási terv