Dunaszekcsői „Telelő” Duna élőhelyrehabilitációs célú kotrása

A projekt átfogó célja a Duna árterére jellemző szárazodási folyamatok ellensúlyozása és ezzel a biológiai sokféleség fenntartása. Ennek érdekében valósul meg a „Telelő” Duna és a Felső-zátonyi mellékág részleges kotrása a kotort anyag Duna-mederbe történő visszajuttatásával, valamint átalakításra kerültek műtárgyak, amelyek átalakításával a holtágak vízpótlási viszonyai javulnak.

ERFA

A projekt területe Dunaszekcső község határában, a Duna árterületén található. A terület része a Duna-Dráva Nemzeti Parknak és egyben Natura 2000 terület is. A projekt célterülete egy összefüggő ártéri tömb, melyen belül a közvetlen beavatkozás érintette a Duna folyó Felső-zátonyi mellékágát, valamint a „Telelő” Duna elnevezésű holtágát. 

A „Telelő” Duna részleges kotrásával megvalósuló élőhely-rehabilitáció során felújításra került egy olyan vízkormányzó műtárgy is, amely már közepes vízállások idején is lehetővé teszi a holtág vízpótlásának biztosítását, valamint a Duna apadásakor alkalmas a víz holtágban történő visszatartására. A beavatkozás eredményeként a „Telelő” Duna vízháztartásának javulását várjuk, beleértve a nagyobb állandó vízmélységet, víztömeget, továbbá a magasabb vízszint tartásának lehetőségét, melynek eredményeként megállnak a sekélyebb területek benövényesedési folyamatai.

A Felső-zátonyi mellékág rehabilitációja során a kotrás mellett a mellékágat elzáró kőszórás átalakítására is sor került, így a víztest ismét olyan átfolyó rendszerű mellékággá vált, amelyen a mostaninál jelentősen alacsonyabb dunai vízállás esetén is átáramlik a folyó vize.

A tervezett beavatkozások várhatóan jó hatással lesznek a közvetlen beavatkozási területet övező ártéri erdők vízellátására, ezen keresztül egészségi állapotára, valamint a kotort anyag visszajuttatása a főágba - ha várhatóan csekély mértékben is -, de hozzájárul a Duna hordalék-háztartásának javításához.

A projekt keretében készült el az érintett „Béda-Karapancsa” elnevezésű, HUDD20045 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve is. 

Az építési tevékenységeken kívül a projekt keretében beszerzésre kerültek a területen folytatott monitoring tevékenység ellátásához használandó eszközök is.

A projekt befejezési dátuma: 2022.03.01.
Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00065
A kedvezményezett neve: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt címe: Dunaszekcsői „Telelő” Duna élőhely-rehabilitációs célú kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója
A szerződött támogatás összege: 352.384.397,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

ERFA logo

Helyszín
Dunaszekcső, Telelő-Duna
Szélességi kör
46.105340
Hosszúsági kör
18.787394
Térkép linkje
Térkép linkje
Útvonalterv
Útvonalterv

Térkép

Letöltések

Ajánlataink a közelben