A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése

Magyarországon – hasonlóan az európai trendhez – a gyepterületek drasztikus csökkenése jellemző, dacára természetvédelmi jelentőségüknek. A LIFE IP GRASSLAND-HU projekt célja a füves élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése.

Kölked, Nagy-rét

Projekt címe: A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával
 
Projekt időtartama: 2019. január 1. – 2026. december 31.
Koordináló kedvezményezett: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
A projekt költségvetése: közel 5 milliárd Ft
Európai uniós támogatás: 60%

Együttműködő partnerek: 14 projektpartner - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Budapesti Erdőgazdaság Zrt., Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természettudományi Múzeum, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Zöld Akció Egyesület.


A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a projekt keretében az alábbi tevékenységeket tervezi természetvédelmi szempontból értékes gyepes élőhelyeinek megőrzése érdekében:

A Kölkedi Nagy-réten a hagyományos ártéri gyepgazdálkodás újraélesztésével mintegy 100 hektáron biztosítható az ártéri mocsárrétek hosszú távú fenntartása. Ehhez elsősorban a legeltetési infrastruktúra fejlesztésére van szükség. A projekt keretében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szürkemarha gulyája számára téli szállás, istálló, karám készül és a gyepgazdálkodáshoz szükséges egyes eszközök beszerzésére is sor kerül.

A gyepterületek döntő többsége a Dunántúlon másodlagos élőhely. Többségük az állattartás miatt, emberi tevékenység révén jött létre, és az évszázados kezelés során alakult ki mai értékes élőviláguk. A legeltetés és a kaszálás felhagyásával ezek a területek cserjésedni kezdenek, végül újra beerdősülnek.  A Mezőföld löszgyepei ma már többnyire csak a szántó művelésre alkalmatlan meredek völgyoldalakban találhatók meg, és legelő állatállomány hiányában megindult a cserjésedésük.  A pályázat keretében több tolnai Natura 2000 területen szeretnénk helyreállítani az értékes gyepes élőhelyeket a cserjék visszaszorításával.  

A Berezencei-rétek a Duna-Dráva Nemzeti Park területén található mély fekvésű kaszálók, mocsárrétek. A korábbi lecsapolások eredményeként szárazodó területen kisebb vízkormányzási munkák, a környező mezőgazdasági területek veszélyeztetése nélkül megvalósítható talajvízszint emelés útján próbáljuk megvalósítani a természeti értékek megőrzését, illetve helyreállítását. A tavaszi víztöbblet visszatartásával kialakuló időszakosan vízállásos területek kiváló szaporodóhelyet biztosítanak a kétéltűek, és táplálkozóhelyet számos madárfaj számára.

A pályázat céljai között szerepel az inváziós fajok elleni fellépés. Ennek érdekében a projekt keretében egy inváziós fajokra vonatkozó országos adatbázis jön létre, amely a természetvédelmi hatóságok számára nyújt támpontot az egyes fajok jelenlegi előfordulásáról, elterjedési területéről és a lehetséges kezelési módszerekről. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szempontból egyik legértékesebb gyepterületén, a közösségi jelentőségű és fokozottan védett Szársomlyó hegy déli lankáin  tervez beavatkozásokat az inváziós fajok ellen. Az itt található sziklagyepek és lejtősztyepp rétek hazánkban egyedülálló természeti értékeit veszélyeztető, a területen sajnálatos módon egyre intenzívebben terjedő özönnövény, a bálványfa állományának visszaszorítására kerül sor.

A projekt honlapja
Facebook oldal

Kapcsolódó anyagaink:
Félidőben a gyepek védelmét segítő Grassland projekt
Fotógaléria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) projekt az Európai Unió LIFE Programjának támogatásával valósul meg