A Mura-Dráva-Duna menti ártéri erdei élőhelyek megőrzése és helyreállítása (LIFE RESTORE for MDD)

A LIFE RESTORE for MDD projekt a folyami és ártéri erdei élőhelyek megőrzését tűzte ki célul. Középpontjában a Mura, a Dráva, és a Duna folyók határszakaszai mentén tervezett helyreállítási akciók állnak.

Ártéri erdő holtággal

Az ötéves futamidejű pályázat Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot, Magyarországot és Szerbiát összekötő Mura-Dráva Duna UNESCO Bioszféra Rezervátum területén működő 17 partnerszervezet együttműködésében valósul meg. 

Hazánkból két nemzeti park és egy természetvédelmi alapítvány vesz benne részt. 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság három helyszínen tervez élőhely-helyreállítást: a Duna mentén a Bátai-holtág területén kerül sor egy kisméretű fenékküszöb építésére, amely a nagyvizek levonulása után segít a víz megtartásában a hullámtéren. A Dráva esetében két mellékágból távolítanánk el a víz áramlását rontó akadályokat, hogy a mellékágak ismét a főmederhez legyenek hasonlóak. Drávaszentes közelében egy mocsárrét víztároló kapacitását növelnék meg illetve tájidegen faegyedeket cserélnénk le őshonosokra.

A projekt címe: Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers 
A projekt címe magyar nyelven: A Mura-Dráva-Duna menti ártéri erdei élőhelyek megőrzése és helyreállítása
Projekt időszaka: 2023.10.01-2028.09.30 
A DDNPI teljes költségvetése: 1 823 860,94 Euro
A DDNPI uniós támogatásának mértéke (%), összege: 67%; 1 221 986,83 Euro
Projekt azonosító: 101113557 - LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD - LIFE-2022-SAP-NAT


Kapcsolódó anyagaink 

1. Új LIFE pályázat a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumban
2. A bioszféra-rezervátum térképe
3. Bioszféra rezervátum Nap Pécsett 2024. április 20-án (fotógaléria)


Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Az Európai Unió társfinanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy a CINEA hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem a CINEA nem vonható felelősségre miattuk.