A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja

A projekt megvalósításának gerincét a Duna Bezerédi-mellékágában és környezetében megvalósított kivitelezési munkák és ahhoz kapcsolódó beruházások jelentik. Fő tevékenységként meg kívánjuk valósítani a Bezerédi-Duna-ág részleges kotrását, a kotort anyagnak részben a Duna mederébe történő visszajuttatásával, részben pedig egykor felhagyott anyaggödrökben történő elhelyezésével.

Bezerédi-Duna-ág

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt megvalósításának gerincét a Duna Bezerédi-mellékágában és környezetében megvalósított kivitelezési munkák és ahhoz kapcsolódó beruházások jelentik. Fő tevékenységként meg kívánjuk valósítani a Bezerédi-Duna-ág részleges kotrását, a kotort anyagnak részben a Duna mederébe történő visszajuttatásával, részben pedig egykor felhagyott anyaggödrökben történő elhelyezésével. A kotrási mező területének és az eltávolítandó üledék mennyiségének pontos meghatározására a geodéziai felmérések eredményeinek ismeretében kerül majd sor. Kialakításra kerül a felső torkolat térségében a meglévő mederelzárásnak a kiegészítése, az alsó mellékág harmadban pedig egy olyan vízvisszatartó-vízkormányzó műtárgy építésére kerül sor, amely már alacsony-közepes vízállások idején is lehetővé teszi a mellékág vízpótlásának biztosítását, valamint a Duna apadásakor alkalmas a víz visszatartására.

A mellékágat kísérő erdőtervezett területen fekvő „erdőgallérban” két, idegenhonos fafajokból álló állománytípussal borított erdőrészlet esetében tervezzük az erdőszerkezet-átalakítását őshonos fa- és cserjefajokkal, továbbá megvalósítjuk a Bezerédi-Duna mindkét parti rézsűjében uralkodó inváziós fafajok visszaszorítását, mozaikosan ős- és tájban honos fafajokra cserélésével.

Az építési munkákhoz kapcsolódóan, a projekt keretén belül, az Igazgatóság tervezi néhány olyan ingatlan megvásárlását, vagy az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonkezelői jog megszerzését, amelyek kapcsolódnak a fejlesztéshez és jelenleg nem az Igazgatóság vagyonkezelésében állnak. Ezen ingatlanok pontos, tételes listája a tervezés során fog véglegesedni.

Az építési tevékenységeken kívül a projekt keretében beszerzésre kerülnek a tervezett beavatkozások megalapozásához, megvalósításához, de leginkább a területen folytatott monitoring tevékenység ellátásához használandó eszközök is.

A Természetvédelmi Őrszolgálat, valamint a Természetmegőrzési és a Vagyongazdálkodási Osztály által végzett hatékony terepi megfigyeléshez, monitorozáshoz, adatfeldolgozáshoz és továbbításhoz szükséges eszközrendszer nem felel meg napjaink elvárásainak. Az Igazgatóság jelenleg nem rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges korszerű eszközökkel.

A kedvezményezett neve: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt címe: A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja
Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00064
A szerződött támogatás összege: 555 618 542,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.01.

ERFA logo

Helyszín
Bezerédi-Duna
Szélességi kör
46.058661
Hosszúsági kör
18.764499
Térkép linkje
Térkép linkje
Útvonalterv
Útvonalterv

Térkép

Letöltések

Sajtóközlemények:

2017. 04. 20. A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja

2021. 01. 05. A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja

Ajánlataink a közelben