A babócsai Bika-rét vízutánpótlásának biztosítása

Kisvízfolyások természetességének javítása, oldalirányú átjárhatóság fejlesztése: a babócsai Bika-rét vízutánpótlásának biztosítása a Rinya-patakból történő vízkivezetéssel

ERFA

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt fő eleme a Babócsa községhatárban található Bika-rét vízutánpótlásának biztosítása a Rinya-patakból történő vízkivezetéssel, s ezzel együtt a mocsárrét és a keményfás ligeterdő élőhelyek vízháztartásának javítása. A cél elérése érdekében a Rinya-patakon egy vízkivezető oldalműtárgy építésével egy régi mellékágba vizet  juttatunk, s ezen mellékág fogja feltölteni a Bika-rét mocsárrétjét. A mellékág esetében a feltöltődött és/vagy elgátolt szakaszokon gépi tereprendezést kell végezni. Az északi irányú elfolyás megakadályozása, illetve a mocsárrét optimális vízszintjének beállítása érdekében 3 kisebb fenékküszöb kialakítása is elengedhetetlen.

Fentieken túl a projekt részeként megvásárolni tervezünk egy 3,5 ha kiterjedésű, idegen tulajdonban lévő szántóterületet. Ez jelenleg erősen gyomos, és invazív fajokkal erősen szennyezett. Élő vízfolyás közelsége, illetve a szomszédos természetszerű erdőállományok miatt is célszerű más művelési ágba vinni, a terület jövőbeni hasznosításának figyelembe vételével. Az élőhelyi adottságoknak megfelelően a 3,5 ha-os területen őshonos, területre jellemző fafajok alkalmazásával erdőtelepítést hajtunk végre. A Natura 2000 projektterület védett madárállományának megfigyelhetősége érdekében madármegfigyelő tornyot építünk, tájékoztató táblát állítunk.

A projekt címe: Kisvízfolyások természetességének javítása, oldalirányú átjárhatóság fejlesztése: a babócsai Bika-rét vízutánpótlásának biztosítása a Rinya-patakból történő vízkivezetéssel

Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00014
A kedvezményezett neve: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
A szerződött támogatás összege: 54.000.000.- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.12.31.

Letöltések