Kaszálás bejelentő

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet a kaszálás időpontjának nemzeti park igazgatóságok felé történő bejelentését írja elő.

Kaszáló ember

 

Jogosultak köre

Bármely földhasználó.

 

Mit kell tennie

Natura 2000 gyepterületen a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. A bejelentést a Benyújtandó dokumentumoknál letölthető nyomtatványon, levélben (cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9.), vagy e-mail-ben (dunadrava@ddnp.hu) vagy e-Papír szolgáltatás igénybevételével (https://epapir.gov.hu/) kell benyújtani. Az e-Papír szolgáltatásról tájékoztató itt olvasható.

 

Kötelezettségmulasztás

Szabálysértési bírság, illetve természetvédelmi bírság.

 

Határidők

A tevékenység megkezdése előtt legalább öt munkanappal. 

 

Benyújtandó dokumentumok

A bejelentést az itt található kaszálás bejelentő nyomtatványon kell megtenni:

Kaszálás bejelentő űrlap letöltése

 

Fizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes.

 

Eljáró szerv

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

 

Felettes szerv/jogorvoslat

Az eljárásban nincs helye jogorvoslatnak.

 

Vonatkozó jogszabályok

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112376