Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19) Korm. rendelet 37.§ alapján Igazgatóságunk az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság logója

1. Elektronikus elérhetőségünk
Igazgatóságunk két hivatali kapuval rendelkezik.
Általános ügyintézésre szolgáló hivatali kapu címünk: DDNPIG
Teljes név: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
 KRID: 342300342

2. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei
Az elektronikus ügyintézés menetét érintő kérdés és észrevétel esetén:
E-mail: 1818@1818.hu
Telefon: 1818
A SZÜF portál közvetlenül biztosítja a Közigazgatási Ügyfélvonal (1818) e-mailes és élő chates elérhetőségét, ahol az ügyfelek nem csak kérdéseiket tehetik fel, de észrevételeiket is megtehetik.
Az Igazgatóságunkat érintő kérdés és észrevétel esetén:
Az ügyfélszolgálatunknak a https://ddnp.hu/hasznos/kapcsolat oldalon feltüntetett elérhetőségein teheti fel kérdéseit.

3. Adatkezelési tájékoztató elérhetősége
https://ddnp.hu/hasznos/adatvedelem

4. Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend:
Igazgatóságunk törekszik arra, hogy minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, olyan időszakra ütemezzen, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.
Minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt a ddnp.hu honlapunkon tájékoztatást nyújtunk, mely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működését eredményezi.
Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén elektronikus utat nem igénylő módon is befogadjuk és feldolgozzuk ügyfeleink beadványait, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

5. Űrlapok, elektronikusan indítható eljárások
Ügyfeleink beadványaikat az e-Papír szolgáltatás igénybevételével nyújthatják be. A szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/. Az e-Papír alkalmazás egy online felületen elérhető rendszer, telepítést nem igényel.
Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez Ügyfélkapu regisztráció szükséges, mellyel kapcsolatosan részletes tájékoztatást a www.magyarorszag.hu oldalon kaphat.

6. E-ügyintézés során igénybe vehető elektronikus azonosítási szolgáltatások
A felhasználók azonosítása az e-Papír alkalmazásban a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás igénybevételével történik. A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) olyan teljes körű azonosítási szolgáltatás, mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosít, és azt továbbítja a felhasználók, intézmények felé.
Elektronikus azonosítási szolgáltatások:
- Ügyfélkapu
- Részleges Kódú Telefonos Azonosítás
- Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal történő azonosítás.
A fentieken túl az állampolgároknak, illetve a gazdálkodó szervezeteknek (képviselőiknek) lehetőségük van a Rendelkezési Nyilvántartás igénybe vételére.
A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amely a természetes személy és gazdálkodó szervezet ügyfelek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és a szervezetek - számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.
A szolgáltatás igénybevételével – a szükséges azonosítást követően - az ügyfelek az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket, jognyilatkozataikat teljes bizonyító erejű magánokiratként rögzíthetik elektronikus úton, melyeket egy nyilvántartásban érhetnek el az ügyfelek és a megismerésükre jogosult, RNY-hez csatlakozott szervek. A szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolattartással összefüggő adatok és nyilatkozatok rögzítését, valamint további rendelkezések megtételét azonosítási, illetve értesítési szolgáltatások tekintetében.
A nyilvántartás tárolja továbbá a csatlakozott szervek RNY-ben elérhető ügykatalógusában rögzített meghatalmazásokat, és azokról hitelesítetten információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül is.
Az ügyintézési rendelkezéseket elektronikus úton (online vagy telefonon) vagy személyesen tehetik meg az ügyfelek.
Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal abban az esetben tehető meg elektronikusan a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon, az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán, amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik a jogszabályban előírt elektronikus azonosítási szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, arcképes azonosítás vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítás).
Elektronikus azonosítás hiányában kizárólag személyesen tehető meg a regisztráció.

7. Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások, az elektronikus űrlapok elérhetőségei
Igazgatóságunk jelenleg nem biztosít elektronikus űrlapkitöltési lehetőséget.

8. Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetésének módja
Igazgatóságunk tekintetében a kezdeményezhető eljárásokkal kapcsolatban fizetendő díj, vagy költség nem merül fel.