Működés

Felettes, felügyeleti szerv; közszolgáltatások; az Igazgatóság nyilvántartásai, közérdekű adatok igénylése; nyilvános kiadványok, szervezeti struktúra; a működés törvényessége, ellenőrzések; a foglalkoztatottak; fejlesztési terv.

Felettes, felügyeleti szerv: Agrárminisztérium

Szabálysértési hatósági döntések fellebbezését elbíráló szerv: Pécsi Városi Bíróság

Szabálysértési eljárások törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Baranya Megyei Főügyészség


Közszolgáltatások

Természetvédelmi kezelési tevékenység keretében a természeti értékek bemutatása: Kiállító- és bemutatóhelyek, szakvezetések.
Ezek megnevezése, látogatási módja megtekinthető az Ökoturizmus menüpontban.


Az Igazgatóság nyilvántartásai

Adatbázisok:
— Védett területek
— Tervezett védett területek
— NATURA 2000 területei
— Ex lege védett területek adatai (lápok, források, víznyelők, kunhalmok, barlangok)
— Természeti területek
— Érzékeny természeti területek
— Ökológiai hálózat
— Egyedi tájértékek.

 

Közérdekű adatok igénylése

A fenti nyilvántartások megtekinthetőek az Igazgatóság 7625 Pécs Tettye tér 9. sz. alatti központjában a Zöld Pont Irodában, a Természetmegőrzési Osztályon.
Ugyanitt kérhető másolat is térítési díj ellenében. A másolat kérhető papíralapon és elektronikus formában.
A közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés megállapításának szabályait az Igazgatóság Önköltségszámítási Szabályzata tartalmazza. (249/2000. (XII. 24) Korm. sz. rendelet 8.§ (16) bek.)
A közérdekű adatról, dokumentumról készített másolatért díj nem, csupán költségtérítésként maximum az önköltség kérhető. (Avtv 20.§ (8) bek.)
A költségtérítés összegét az igénylő kérésére előre közölni kell.
BDT2019. 4074. - A közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatigénylések teljesítésekor alapesetben a normál napi működés keretében ingyenesen kell az igényelt adatokat az állampolgárok rendelkezésére bocsátaniuk. Az adatigénylés teljesítése bizonyos mértékű munkaerő-ráfordítást szükségképpen igényel, amely a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjog intézményi biztosításának a velejárója. Csak a négy munkaórát meghaladó munkaerő-ráfordítás költsége számítható fel az adatigénylővel szemben, az is csak akkor, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv tevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járna. Ennek megítélése minden esetben az összes körülmény körültekintő mérlegelésével állapítható meg.

 

Nyilvános kiadványok

A kiadványok elérketőek a Letölthető kiadványok menüpontból.

 

Szervezeti struktúra

Az igazgatóság szervezési struktúrájának ábrája letölthető ide kattintva.


A működés törvényessége, ellenőrzések
 

A foglalkoztatottak

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma: 101 fő

Vezetők illetménye, költségtérítése, összesített összege és átlagos mértéke:
• összesített összeg: 50.387.509.- forint/év
• átlagosan: 5.038.751.- forint/fő/év
 
Egyéb alkalmazottak juttatási fajtánként összesítve:
• Cafeteria juttatás: 200.000.- forint/fő/év
 

Fejlesztési terv

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hatéves fejlesztési terve (2009-2014)
Kérjük, kattintson ide a letöltéshez!

 

Kapcsolat

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 312.
Telefon: 72/517-200, 30/288-1308
Email: dunadrava[kukac]ddnp.hu

 

A szerv vezetői

Igazgató: Závoczky Szabolcs
Postacím: 7625 Pécs Tettye tér 9.
Postafiók: 7602 Pécs, Pf. 312
Telefonszám: (72) 517-201, (30) 377-3396
Elektronikus levélcím: zavoczky[kukac]ddnp.hu

Általános igazgatóhelyettes: István Imre
Postacím: 7625 Pécs Tettye tér 9.
Postafiók: 7602 Pécs, Pf. 312
Telefonszám: (72) 517-209, (30) 377-3421
Elektronikus levélcím: istvani[kukac]ddnp.hu

Gazdasági igazgatóhelyettes: Koszits Beatrix
Postacím: 7625 Pécs Tettye tér 9.
Postafiók: 7602 Pécs, Pf. 312
Telefonszám: (72) 518-736, (30) 500-0784
Elektronikus levélcím: koszitsb[kukac]ddnp.hu

Jogtanácsos: Dr. Vránics Éva
Postacím: 7625 Pécs Tettye tér 9.
Postafiók: 7602 Pécs, Pf. 312
Telefonszám: (72) 517-207, (30) 377-3402
Elektronikus levélcím: vranicse[kukac]ddnp.hu

Természetmegőrzési Osztály: Parrag Tibor osztályvezető
Postacím: 7625 Pécs Tettye tér 9.
Postafiók: 7602 Pécs, Pf. 312
Telefonszám: (72) 517-221, (30) 377-3425
Elektronikus levélcím: parrag.tibor[kukac]@freemail.hu

Vagyongazdálkodási Osztály: István Imre osztályvezető
Postacím: 7625 Pécs Tettye tér 9.
Postafiók: 7602 Pécs, Pf. 312
Telefonszám: (72) 517-209, (30) 377-3421
Elektronikus levélcím: istvani[kukac]ddnp.hu

Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály: Wodtke Szilvia osztályvezető
Postacím: 7625 Pécs Tettye tér 9.
Postafiók: 7602 Pécs, Pf. 312
Telefonszám: (72) 518-221, (30) 405-4571
Elektronikus levélcím: wodtke[kukac]ddnp.hu

Közgazdasági és Pénzügyi Osztály: Fekete Irén osztályvezető
Postacím: 7625 Pécs Tettye tér 9.
Postafiók: 7602 Pécs, Pf. 312
Telefon: (72) 517-200
Elektronikus levélcím: feketei[kukac]ddnp.hu

Természetvédelmi Őrszolgálat vezető: Varga Zsolt osztályvezető (Őrparancsnok)
Postacím: 7625 Pécs Tettye tér 9.
Telefonszám: (30) 377-3408
Elektronikus levélcím: geresd[kukac]freemail.hu

Dunai Területi Osztály: Kövesi Sándor osztályvezető
Postacím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u 2
Telefonszám: (74) 510-053, (30) 377-3380
Elektronikus levélcím: kövesis[kukac]freemail.hu

Drávai Területi Osztály: Fenyősi László osztályvezető
Postacím: 7581 Drávaszentes, Fő u. 1
Telefonszám: (82) 565-881, (30) 377-3414
Elektronikus levélcím: lfenyosi[kukac]freemail.hu, dravaszentes[kukac]gmail.com

Dombvidéki Területi Osztály: Nagy Gábor osztályvezető
Postacím: 7625 Pécs Tettye tér 9.
Postafiók: 7602 Pécs, Pf. 312
Telefonszám: (72) 517-217, (30) 377-3392
Elektronikus levélcím: nagyg[kukac]ddnp.hu