Közzététel

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv) 1. melléklete szerint

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság logója

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1-4. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségek
Szervezeti felépítés
A szervezet vezetői, elérhetőségeik
Ügyfélkapcsolat, ügyfélfogadási rend

5. Testületi szerv: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál nem működik testületi szerv

6. A felügyelt költségvetési szervek
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll más közfeladatot ellátó költségvetési szerv.

7. Gazdálkodó szervezetek
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

8. Közalapítványok
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nem alapított közalapítványt.

9. Költségvetési szervek
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nem alapított költségvetési szervet.

10. Lapok
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nem jelentet meg lapot.

11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az agrárminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
Az agrárminiszter az általános szervezetirányítási jogokat munkaszervezete, az Agrárminisztérium útján gyakorolja.
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve: Agrárminisztérium
Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai címe: 1860 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200
E-mail: info[kukac]am.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/agrarminiszterium
 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Jogszabályi háttér
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat
Közérdekű adatok közzétételi rendje

2.-3. Az Info tv 1. melléklet / II. 2.-3.pontja nem vonatkozik Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságra

4. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kizárólag a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése tekintetében rendelkezik közhatalmi jogkörrel.

5. Közszolgáltatások
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Alapító Okirat 4.1. pontja szerinti közfeladata: 4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben és egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott természetvédelemmel és természetmegőrzéssel, ökoturisztikai és környezeti nevelési tevékenységgel, valamint területkezeléssel és birtokügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatait közfeladatként látja el.
Fő tevékenységeink
Természetvédelem
Ökoturizmus, szemléletformálás

6. Nyilvántartások

7. Nyilvános kiadványok

8. Döntéshozatal, ülések
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságra nem vonatkozó közzétételi kötelezettség, mert nem testületi szerv.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságra nem vonatkozó közzétételi kötelezettség, mert nem testületi szerv.

10. Hirdetmények, közlemények
Az Igazgatóság saját honlapján közzétett hírei
Az Igazgatóság elektronikus hírlevele

11. Igazgatóság által kiírt pályázatok
Felhívások – nem Kbt. hatálya alá tartozó hirdetmények.
Közbeszerzési információk 
Vetélkedők, felhívások környezeti nevelési céllal (elsősorban iskolásoknak, gyermekeknek)

12. Vizsgálatok, ellenőrzések
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 
2019
2020

13. Közérdekű adatok igénylése ; Közérdekű bejelentések és panaszok

14. Az Igazgatóság tevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

15. Adatvédelem
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
dr. Illés Gergely – gergely.illes[kukac]ddnp.hu

Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez

16. Integritás
 

III. Gazdálkodási adatok

1. Költségvetés
2. Számviteli beszámolók
3. Foglalkoztatottak

4. Támogatások
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság költségvetéséből támogatást nem nyújt.

5. Szerződések
Közbeszerzésekhez kapcsolódó szerződések

6. Koncessziók
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, illetve nem kötött koncessziós szerződést.

7. Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.

8. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

9. Közbeszerzési információk

Közérdekű adatok archívuma