Zergevirág kalauz

2021. május 3.

Április közepétől indul a zergevirágok virágzási szezonja. Hazánkban három fajuk fordul elő, azonban térségünkben főként a magyar és a keleti zergevirággal találkozhatunk. Dekoratív, nagy termetű, könnyen megpillantható növények, bizonyára igen sok kiránduló kedvencei.

Zergevirágok az erdőben

E két fajnak az élőhelyi igényében nincs nagy különbség, ráadásul a sárga színű, fészkes virágok is nagyon hasonlóak, így más határozóbélyeghez kell fordulnunk, ha be szeretnénk azonosítani őket. Talán nem meglepő ezek után, hogy a levelek formája lehet a legnagyobb segítségünkre.

Az inkább szárazabb erdőkben és sztyepréteken megfigyelhető magyar zergevirág (Doronicum hungaricum) tőlevelei nyújtott nyelv alakúak, lassan nyélbe keskenyedők, rendszerint sűrű, rövid, bársonyos szőrzetűek. A száron általában 1-3 virág található. A hűvösebb erdőkben is előforduló keleti zergevirág (társneve: kaukázusi zergevirág, de Simon Tibor 1992-es növényhatározójában mecseki zergevirágként is szerepel) (Doronicum orientale) tőlevelei ellenben hosszú nyelűek, szíves vállúak, csipkés szélűek, szőrtelenek. Szárukon legtöbbször csak egy virág díszlik.

De, hogy azért ne legyen olyan egyszerű a helyzet, a Mecseket járóknak olyan szerencsében lehet részük, ami sehol máshol nem adódhat nekik. A világon ugyanis csak itt létezik egy keverék- (hibrid) faj, amely a két, fentebb ismertetett zergevirág tulajdonságait keverten hordozza. Janka Viktor (a magyar kikerics leírója) herbáriumi kutatások során figyelt fel 1867-ben egy furcsa zergevirágra, de csak 1915-ben talált Szita István a Lapisnál egy példányt. Ennek préselvényéről 1932-ben írta le Gáyer Gyula a pécsi zergevirágot (Doronicum X sopianae Gayer et Szita). E hibrid-faj tőleveleinek válla nem szíves, hanem lekerekített, nyele hosszabb, a levéllemezek csipkézettsége is jóval kevésbé  figyelhető meg, ellenben a levelek szőrözöttsége a magyar zergevirágéhoz közelít.

A zergevirágok hazánkban védett fajok, természetvédelmi értékük egyaránt 50.000 Ft.

(Szöveg és fotó: Nagy Gábor)