Új LIFE pályázat a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumban

2023. március 20.

Két éve fogadta el az UNESCO öt szomszédos ország – Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Szerbia – közös kezdeményezését egy, az öt országot összekötő közös védett terület kialakítására.

Bezerédi-Duna

A Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum megalakítása után a partner országok képviselői úgy döntöttek, hogy nem szeretnének a puszta adminisztratív együttműködésnél leragadni, hanem közösen próbálnak valami tenni a három folyó és természeti környezetük megóvása, rehabilitációja érdekében. Ennek eredményeképp született meg 2022-ben a „LIFE RESTORE for MDD" című pályázati elképzelés, amit az Európai Unió idén támogatásra érdemesnek minősített. A pályázat célja kettős: egyrészt közvetlen természetvédelmi beavatkozásokon keresztül a vízi élőhelyek és a folyómenti ligeterdők fenntartása, másrészt az együttműködés erősítése, jó gyakorlatok, tapasztalatok átadása az öt ország természetvédelméért felelős szervei közt is kiemelt jelentőséggel bír. A magyar állami természetvédelem részéről két kezelőszervezet vesz részt a pályázatban, a Mura folyó mentén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Dráva és a Duna folyók esetében pedig Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. A bioszféra rezervátum elhelyezkedését ezen a térképen lehet megtekinteni.

A hat évesre tervezett pályázat során három helyszínen tervezünk élőhely-helyreállítást: a Duna mentén a Bátai-holtág területén építenénk egy kisméretű fenékküszöböt, ami a nagyvizek levonulása után segítene a víz megtartásában a hullámtéren. A Dráva esetében két mellékágból távolítanánk el a víz áramlását rontó akadályokat, hogy a mellékágak ismét a főmederhez legyenek hasonlóak. Drávaszentes közelében egy mocsárrét víztároló kapacitását növelnék meg illetve tájidegen faegyedeket cserélnénk le őshonosokra.

Jelenleg a pályázati elindításának adminisztratív része zajlik, a fenti tevékenységek ütemezetten, 2024 évtől kerülnek majd megvalósításra.

(Szöveg: Parrag Tibor)