Szemelvények a természetvédelem történetéből

2024. április 29.

110 éve történt: 1914-ben jelent meg  Kaán Károly „A természetvédelem és a természeti emlékek fenntartásának kérdéséhez” című munkája, mely az 1909-ben megjelent „A természeti emlékek fenntartása” című művének folytatása.

Természetvédelem rajz

Kaán Károly felkérte a földmüvelésügyi, vallás- és közoktatásügyi, belügyi minisztereket, valamint az egyesületeket, hogy segítsék a természeti értékek felmérését. A közös munka eredménye korszakalkotó volt. 

Az összeírás eredménye:

  • 315 természeti alkotás, melyhez történelmi emlékek és mondák fűződnek, 
  • 20 őserdőrészlet, 
  • 200 hatalmas méreteiről nevezetes fa, 
  • 13 erdőrészlet, mely a fanemek különleges elegye miatt fenntartásra érdemes, 
  • 3 erdőrészlet, mely a növényzete miatt tudományosan érdekes, 
  • 32 földrészlet, mely ritkább állat- és növényfajok előfordulási helye, 
  • 124 tudományosan érdekes kőzetalakulás, 
  • 13 őstőzegláp és láp, 
  • 190 esztétikailag különlegesen érdekes és értékes természeti alkotás 
  • 148 természeti különlegesség. 

Az összeírt értékek közül kb. 250 található a mai határainkon belül, mintegy 10.000 ha kiterjedésben, többségük idős, magános fa. A kötetben megemlíti, hogy az előkészítés alatt álló természetvédelmi törvényben gondoskodnak róla, hogy a magánbirtokon előforduló, de kellő védelemben nem részesülő értékek kisajátíthatóak legyenek. Javasolja az országos természetvédelmi bizottság létrehozását, hogy az a témával foglalkozó szervezeteket összefogja. A felmérés és annak eredményei az I. világháború miatt örökre jelképesek maradtak.
Forrás: Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon, 2009. Mezőgazda Kiadó

Forrás: Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon,
Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2009.
Illusztráció: Az állatok védelme (szerk.: Herman Ottó), Franklin Társulat, Budapest, 1883.
Sorozatszerkesztő: Varga Zsolt