Szemelvények a természetvédelem történetéből

2024. január 19.

130 éve történt: megjelent az „1894. évi XII. törvénycikk a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről” címet viselő jogszabály, elsősorban gazdasági megfontolásból vett védelmébe egyes madárfajokat, de ezek a szabályozások már több, a természetvédelem érdekeit szolgáló rendelkezést tartalmaztak.

Természetvédelem rajz

Ilyen például „a kártékony állatok és növények irtásáról s a hasznos állatok oltalmazásáról szóló” 57. §, melynek értelmében: 
„A hasznos madarak pusztitása tilos. Azok fészkeinek és tojásainak elszedése, valamint a hasznos madaraknak és tojásaiknak forgalomba hozása hatósági engedély nélkül tilos.” 
E felhatalmazás alapján született meg 1901-ben a mezőgazdaságra hasznos állatok oltalmazása érdekében hozott rendelet.

Forrás: Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon,
Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2009.
Illusztráció: Az állatok védelme (szerk.: Herman Ottó), Franklin Társulat, Budapest, 1883.
Sorozatszerkesztő: Varga Zsolt