Szemelvények a természetvédelem történetéből

2023. július 13.

135 éve történt: az első halászati törvényként ismert „Az 1888. évi XIX. törvénycikk a halászatról” címet viselő jogszabály elsősorban gazdasági megfontolásból vett védelmében egyes halfajokat, de ezek a rendelkezések a természet védelmét segítették elő.

Természetvédelem rajz

A törvény rendelkezései kimondták az ívóhelyek fokozott védelmét, halászati tilalmakat állapítottak meg, meghatározta a kifogható legkisebb halméretet, valamint betiltotta a 4cm-nél kisebb lyukbőségű hálók használatát. 

Forrás: Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon,
Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2009.
Illusztráció: Az állatok védelme (szerk.: Herman Ottó), Franklin Társulat, Budapest, 1883.
Sorozatszerkesztő: Varga Zsolt