Szemelvények a természetvédelem történetéből - 1.

2021. március 8.

120 éve történt. A földművelésügyi miniszter 24.655 (VII.1)/1901. számú rendelete a mezőgazdaságra hasznos állatok oltalmazása érdekében címet viselő jogszabály volt az első, mely fajok védetté nyilvánításáról rendelkezett Magyarországon.

Madarak - rézkarc

A rendelet 33 emlőst, valamint 132 madárfajt sorolt fel. A védett fajok közé tartozott valamennyi denevérfaj, a vakond, az összes cickányfaj, kivéve  a vízicickányt, valamint az európai sün. A madarak listájára felkerült a legtöbb énekes-, bagolyfaj, valamennyi fecske, partfutók, harkályfélék, viszont teljesen hiányoztak a nappali ragadozók. A rendelet előírta, hogy aki a védelem alá helyezett állatfajokat, madarak fészkeit és tojásait, fiait elszedi, vagy azokat engedély nélkül forgalomba hozza, pénzbüntetéssel sújtható. A rendeletbe foglaltak megtartása és ellenőrzése a mezőőröknek, erdőőröknek és az útfenntartó személyzetnek a kötelessége volt. 

Forrás: Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2009.
Illusztráció: Az állatok védelme (szerk.: Herman Ottó), Franklin Társulat, Budapest, 1883.
Sorozatszerkesztő: Varga Zsolt