Gyepterületek javítása működési területünkön

2020. február 23.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a GRASSLAND-HU LIFE integrált projekt partnereként támogatást nyert több értékes gyepterület természeti állapotának javításához.

Tátorján - Leányvári-völgy

Egyik projektelemként a Dél-Mezőföld területén található síksági pannon löszsztyeppek és pannon homoki gyepek megőrzése érdekében történnek természetvédelmi beavatkozások. Az erősen cserjésedő, helyenként inváziós fajokkal fertőzött gyepfoltok természeti állapotát kíméletes módszerekkel elvégzett cserjeirtással, a szukcesszió előrehaladásával megjelent fás szárú vegetáció és az inváziós fajok eltávolításával igyekszünk javítani. A szántóterületek közt még megmaradt kis kiterjedésű, szigetszerű, többnyire nehezen megközelíthető, meredek gyepterületeken régóta nem folyik legelőgazdálkodás. Természetvédelmi beavatkozások nélkül a valamikor nagy kiterjedésű gyepek ezen értékes fajokat őrző maradványai is fokozatosan eltűnnek, beerdősülnek. A karbantartás nyomán ezek a területek hosszú távon is alkalmasak maradnak a rajtuk élő védett fajok, például a tátorján, a gyapjas csüdfű, az őszi füzértekercs, a parlagi pityer, a gyurgyalag és az ürge megőrzésére.

Az eredmények értékelhetősége érdekében a munkák megkezdése előtt három mintaterületen történtek botanikai és zoológiai alapállapot-felvételezések, a későbbiekben pedig a vizsgálatok ismétlésével tervezzük a fajkészlet változásainak nyomon követését.

A kezelések a 2019–2026. közötti időszakban mintegy 160 hektáron, több ütemben valósulnak meg, és a Közép-mezőföldi löszvölgyek, a Szakadáti löszgyepek, a Tengelici homokvidék, a Kisszékelyi-dombság, a Paksi ürgemező, és a Paksi tarka sáfrányos Natura 2000 területek egyes részeit érintik.

2019-2020 telén mintegy 23 hektár terület megtisztítását végeztük el a Közép-mezőföldi löszvölgyek Natura 2000 területen, érintve a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet és a Bölcskei Nőszirmos Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területeit is.

Szöveg: Dévényi Borbála, kép: DDNPI archívum (tátorján - Leányvári-völgy)