Befejeződött a munka, jöhet az eső!

2021. november 3.

A közelmúltban befejeződtek a GRASSLAND-HU Life pályázat kertében megvalósult, a Berzencei-rétek vízháztartásának javítását célzó beavatkozások.

Berzencei-rétek

A Berzencei-rétek a Duna-Dráva Nemzeti Park, és egyben a Nyugat-Dráva-sík Natura 2000 terület részét képező, mintegy 350 ha kiterjedésű, fasorokkal, facsoportokkal tarkított gyepes területek. Mélyebben fekvő részein tavasszal vízborítás alakulhat ki, nyárra többnyire ezek a területek is kiszáradnak. Az ilyen vízállásos mélyedések és az időszakos vízfolyások meanderező medreinek közelében sokfelé található mocsári növényzet. A rétek sok védett és közösségi jelentőségű állat- és növényfaj számára biztosítanak élőhelyet. A vöröshasú unka és több más kétéltű számára jelentenek szaporodóhelyet a tocsogós, vízállásos területek, ezeket sok madár, például a gólyák is rendszeresen látogatják táplálékszerzés céljából. A virágzó rétek számos méh- és lepkefajnak, például a nagy tűzlepkének nyújtanak ideális élőhelyet. A terület védett növényfajai a tavaszi tőzike, a mocsári békaliliom és a szibériai nőszirom. A mocsárrétek a terület meghatározó élőhelyei, fennmaradásuk alapfeltétele a megfelelő vízellátottság és a rendszeres kaszálás vagy extenzív legeltetés.
A területen korábban több csatorna, lecsapoló árok létesült, amelyek jelentősen hozzájárulnak a mocsárrét szárazodásához. Az üde gyepek és vizes élőhelyek megőrzése érdekében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a GRASSLAND-HU Life projekt keretében olyan beavatkozásokat valósított meg, amelyek segítik a terület vízháztartásának javítását, lehetővé teszik a tavasszal lehulló nagyobb mennyiségű csapadék visszatartását, a jó vízellátású területek növelését, a vízborításos időszak meghosszabbítását. A Pannon gyepek és a hozzájuk kapcsolódó élőhelyek megőrzését célul kitűző pályázat keretében 2021-ben a Kisgerendai-árok öt pontján létesültek kisebb vízvisszatartó műtárgyak, néhány helyen pedig földfeltöltés gátolja a víz túlzottan gyors lefolyását a területről.