205 éve született és 130 éve hunyt el Haynald Lajos kalocsai érsek, a Gemenc megmentője

2021. július 22.

Haynald Lajosról (erdélyi püspök, majd 1867-től haláláig kalocsai érsek) kevesen tudják, hogy nem csak egyházi vezető, hanem tudós, kutató ember is volt. Aktív tevékenységet fejtett ki a Magyar Tudományos Akadémián. Több alapítványt hozott létre és támogatott.

Haynald Lajos

Fiatal korától kezdve lelkes növénygyűjtő, kora magyar flórakutatóinak bőkezű támogatója volt. Korának botanikusai jó növényismerőként és lelkes gyűjtőként ismerték. Botanikai munkássága elismeréseként 1868-ban a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli elnökévé választották. Nevét számos növény, és a Haynaldia nemzetség viseli. Iskolákat alapított, többek között Baján a leánynevelést szolgáló intézményt, valamint Kalocsán főgimnáziumot. A botanika mellett a csillagászat is érdekelte, 1877-ben megalapította a kalocsai főgimnáziumban a kalocsai csillagdát. Közel százezer lapból álló nagy herbáriumát és botanikai szakkönyvtárát 1891. július 4-én bekövetkezett halála után, végakaratának megfelelően, a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárára hagyományozta, amely 1914-ig Európa harmadik legnagyobb botanikai gyűjteménye volt.

A Duna folyószabályozásának folyamatában az 1860-as évek végére maradt a folyó Szekszárd és Rezét közötti szakaszának kezelése. 1873-tól a Szekszárd-Bátai Duna Védgát Társulat feladata volt a Duna jobb partján lévő bérlőket és területtulajdonosokat beléptetni az ármentesítő társaságba. A Kalocsai érsekség területét érintő tárgyalásokon az érsek képviselői részt vettek a Simon Rudolf Tolna vármegyei alispán által szervezett előzetes megbeszélésen, de miután meggyőződtek róla, hogy a tervek átgondolatlanok és károsak az érsekségre nézve, még a perrel fenyegetés hatására sem tértek vissza a tárgyalóasztalhoz, valamint nyilvánvalóvá tették, hogy nem kívánnak belépni az ármentesítő társaságba.

Az Érseki Uradalom indokai az alábbiak voltak:

  • a mentett ártéren olyan mélyen fekvő területek voltak, ahol nem lehetett volna ekés művelést végezni
  • a mélyebben fekvő részek a Duna szintjénél is mélyebben feküdtek, még kisvíz esetén is víz maradt vissza
  • a mélyebben fekvő területeknél árvíz esetén a töltés alatt fakadóvizek jelentkeznének, melyek akkoriban egyet jelentettek a gátszakadással
  • a mentett ártéren jelentősen csökkent volna a nádasok mérete, ahonnan az uradalom a tetőfedő anyagot szerezte be
  • a mentett ártéren megszűnne a jövedelmező halászat - ezt a jogot az érsekség 10 évre adta, így jelentős kártérítést kellett volna fizetnie a bérlőknek
  • a rossz tervezés miatt több olyan vízügyi létesítmény valósult volna meg, ami merőlegesen vezette volna a vizet a balparti töltésnek, elmosódással fenyegetve azt.

A döntés, hogy az Érseki Uradalom végül nem volt hajlandó belépni az ármentesítő társulatba, azt eredményezte, hogy a Duna töltése a folyó medrétől tervezett 100 méter helyett 4-6 km távolságra épült meg, melynek következményeként ma itt létezik Közép-Európa legnagyobb ártéri erdeje.

Forrás: https://dunaiszigetek.blogspot.com/2014/12/gemenc-megmentoje.html
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2005/tv0508/bakos.html
Kép: Wikipédia (Munkácsy Mihály festménye)

(Összeállította: Varga Zsolt)