10 éve hunyt el Dr. Lehmann Antal, a Duna-Dráva Nemzeti Park alapító igazgatója

2020. december 4.

Dr. Lehmann Antal élete, pályája egybeforrott a természettudományos oktatással, a földrajz és azon belül a természetföldrajz elismertetésével, kutatásával és gyakorlati művelésével.

Dr. Lehmann Antal szobra

1936 augusztus 18-án született Mecsekszabolcson. Életében mindvégig meghatározó volt a falusias környezet, a természet közelsége, az egyszerű, dolgos és becsületes emberek közössége. Mindehhez hozzájött a háborús évek kuszasága, majd az azt követő évek bizonytalansága, a baranyai - köztük a mecsekszabolcsi - sváb közösség meghurcolása és kitelepítése. 1955-ben érettségizett a pécsi Nagy Lajos gimnáziumban, ezt megleőzően nyolc évig a jezsuita gimnáziumban tanult, s ez az akkori keményvonalas kommunista rendszer számára nem jelentette a legjobb ajánlólevelet. Származása (svábsága), a kisiparos szülői háttér és a mindenkori őszinte szókimondása miatt, annak ellenére, hogy az ELTE-én tett felvételi vizsgán a második legjobb eredményt érte el, „helyhiány miatt” elutasításra került.

Érettségi után az akkori Mecseki Szénbányák komlói üzemében dolgozott fizikai munkásként. Az itt szerzett tapasztalatok, az egyszerű emberek szeretete és mindennapjaik megismerése meghatározó, de korántsem ismeretlen világ volt számára. Hiszen teljesen hasonló környezetben nőtt fel. 1956-59 közt a Pécsi Pedagógia Főiskola (Petfő) biológia-földrajz szakán végezte tanulmányait, ahol tudományos tevékenységét már hallgató korában megkezdte.

Ezután friss diplomásként (bár szívesen maradt volna kutatóként ott, de az ismert okok miatt… az akkoriban megalakult KISZ titkárát vették fel) a Dél-Zselic egyik legszebb vidékére, Almamellékre került, ahol általános iskolai tanárként dolgozott. A zselici táj és élővilág megismerése és szeretete szintén egy meghatározó időszak az 1959-61 közötti években. Itt alapozódik meg a Zselic, mint természeti tájról szóló kandidátusi értekezése is. Az itt eltöltött évek, a fiatalság a mecsekszabolcsihoz hasonló falusi környezet, az itteni svábság és a felvidéki magyarság hasonló kálváriája élete végéig visszatérő élmények. A fiatal tanár és tudományos kutató életpályája itt kezdődik el.

És talán már az akkori munkájának is köszönhetőn a hetvenes években (1976) itt jön léte a Zselici Tájvédelmi Körzet is! A természetföldrajz, a geológia, a földtörténet, az élővilág, a kultúrtörténet (üveghuták) összefüggései a táj arculatának kialakításában a legfontosabb ismérvei Lehmann Antal kutatásának. Meg kell jegyezni, hogy azóta sem készült hasonló igényességű, komplex összefoglaló anyag a Zselicről, ami a ma napig alapvetésnek számít.

Ezután néhány évig Pécsen általános iskolai tanár, majd 1964-től négy évig tanársegéd a Pécsi Pedagógiai Főiskolán. 1968-tól tíz éven át az MTA Dunántúli Tudományos Intézetében kutatóként dolgozik, majd 1977-től 1991-ig a kutatás mellett ismét a tanári pályát választja: a JPTE földrajzi tanszékén egyetemi oktatóként dolgozik.

1991-ben egy új fejezet kezdődik Lehmann Antal életében. Ismét csak felkérésre elvállalja az akkor alakuló Dél-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság vezetését és felépítését, hogy kemény és kitartó több esztendeig tartó munkával, vezetésével megalakulhasson 1996 április 9-én a hatodikként az országban a Duna-Dráva Nemzeti Park.

Dr. Lehmann Antal Duna-Dráva Nemzeti Park létrehozásának évében, 1996. december 30-án nyugdíjba vonult. Ezután nyugdíjasként még öt évig a PTE TTK Környezetföldrajzi és Meteorológiai Tanszékén óraadóként tevékenykedett. Több állami kitüntetés után a természetvédelemben kifejtett tevékenységéért 1996-ban „Pro Natura Díj”-at (az ebben a szakmában elérhető legmagasabb szakmai), a természetközeli erdőgazdálkodás érdekében kifejtett munkásságáért 1999-ben „Kaán Károly Díj”-at kapott. 2001-ben a földrajz területén végzett oktató- és kutató tevékenysége elismeréseként „Prinz Gyula-Díj”-ban részesült. 2009-ben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által adományozott „Területfejlesztési Díj” kitüntetést vehette át.

Dr. Lehmann Antal a Duna-Dráva Nemzeti Park létrehozásában végzett tevékenységével örökre beírta magát a magyar természetvédelem történetébe. Emlékét a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság pécsi központjában, a Pintér–kerti Arborétumban álló mellszobra is őrzi.                                                             

Závoczky Szabolcs
igazgató
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság