magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Facebook
Videók, fotók
 
 
 
 
 
NATURA2000 fenntartási tervek
 
KooKoo - az éneklő óra

Fontos
A honlapon található fotók szerzői jogi oltalom alatt állnak. Felhasználásuk, másodközlésük csak írásos megállapodás aláírását követően lehetséges.

Jelen honlap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos honlapja (www.ddnp.hu). Az egyéb más oldalakon található, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkért nem vállalunk felelősséget.
 
Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programokon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programokon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.
Ürgefelmérések a DDNPI működési területén
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer protokolljának megfelelően minden évben április végén mérik fel az ismert ürgeállományokat. Az elmúlt két évben megkezdődött az ürgepopulációk részletesebb felmérése, melynek során a rendszeres monitoring célra kijelölt 5 ha-os mintanégyzetek mellett az egész élőhelyen igyekszünk megkeresni és térinformatikai fedvény formájában rögzíteni az ürgelyukakat.
   
  Így lehatárolható a teljes elterjedési terület és láthatóvá válik az ürgesűrűség is. 2019-ben az elmúlt években már részletesen vizsgált hardi, madocsai és kaposújlaki élőhelyek mellett a legnagyobb egyedszámú pogányi populáció felmérését is elvégeztük, így 2020-ra a szintén nagy kiterjedésű paksi ürgemező felmérése után valamennyi Dél-dunántúli ürgeállományról részletes adatok állnak majd rendelkezésünkre. A madocsai és kaposújlaki élőhelyeken az ürgék ismeretlen okból az élőhelyek perifériájára szorultak, egyedszámuk kritikus mértékben lecsökkent. A hardi legelőn a korábban is életerősnek tűnő ürgeállomány újabb területet népesített be a szomszédos marhalegelőn, meglepő módon az istállóhoz közeli, erősen taposott földterületen. A pogányi repülőtéren a tavalyi évben a természetvédelmi hatósággal együttműködésben elvégzett ellenőrzésnek és a repülőtér üzemeltetőivel történt egyeztetésnek köszönhetően a gyep kaszálása a repülőtér teljes területén megtörtént. A jövőben remélhetőleg fenntartható is marad az ürgék számára optimális fűmagasság, a megfelelő gyepkezelés pozitív hatása máris megmutatkozni látszik az idei felmérések eredményei alapján.
Szöveg és fotó: Molnár Dániel
   
 
2019.05.30.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design