magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Facebook
Videók, fotók
 
 
 
 
 
NATURA2000 fenntartási tervek
 
KooKoo - az éneklő óra

Fontos
A honlapon található fotók szerzői jogi oltalom alatt állnak. Felhasználásuk, másodközlésük csak írásos megállapodás aláírását követően lehetséges.

Jelen honlap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos honlapja (www.ddnp.hu). Az egyéb más oldalakon található, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkért nem vállalunk felelősséget.
 
Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programokon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programokon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.
Fekete kökörcsin monitoring a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben
 
A fekete kökörcsin a nyílt gyepek növénye. Sziklagyepekben, ritkás karsztbokorerdők tisztásain, homokpusztákon bukkanhatunk rá, ha március-április tájékán keressük fel ezeket az élőhelyeket. A Mecsekben nem túl gyakori faj, csupán néhány helyről ismert az előfordulása, és ott is csak néhány tő volt ismeretes.
   
 
Ebben az évben a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai korábbi információk alapján lokalizálták és felmérték a környék valószínűleg legnagyobb állományát. A számlálás nem várt eredményt hozott, az előzetes becsléseket is túlszárnyalva, mintegy 900 tő fekete kökörcsint vettek számba. Az örvendetesen nagy populácó védelme érdekében munkatársaink rendszeres monitoring tevékenységet terveznek a területen, hogy minél több információt szerezve, az állomány fennmaradása hosszútávon is biztosítva legyen. A fekete kökörcsin Magyarországon védett növény. Természetvédelmi értéke 10.000 Ft.
 
Szöveg és kép: Völgyi Sándor
 
   
 
2019.04.10.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design