magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Tanösvény vezető füzetek
 
"LETÖLTHETŐ TANÖSVÉNYEK"

  
NATURA2000 fenntartási tervek
 
Nemzeti Parki Termékek


Kattintson a logóra!

Mentés
Mentés
KooKoo - az éneklő óra

Videók, fotók
 
 
 
Mentés
» Közérdekű adatok elektronikus közzététele » A működés törvényessége, ellenőrzések
A működés törvényessége, ellenőrzések
 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája


2007 év

 

No.

Ellenőrzést elrendelő szervezet

Ellenőrzést végző szervezet

Típusa / célja

Fontosabb megállapítások, intézkedések rövid ismertetése

1

KvVM

Ellenőrzési Önálló Osztály

Az ÁSZ és a KEHI jelentésekben megfogalmazott javaslatok realizálásának az ellenőrzése.

A kiválasztott gyep és erdő vagyonelem kimutatásit szabályosnak fogadta el az ellenőrzés.

2

KvVM

Ellenőrzési Önálló Osztály

A belső ellenőrzésről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.rendeletben foglaltak végrehajtásának tapasztalatai a KvVm felügyelete alá tartozó intézményeknél

A FEUVE folyamatok és szabályzatok kialakítása minden intézménynél több mint elvárás legyen. Indokolt a belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, aktualizálása.

 

3

Baranya megyei Levéltár

Baranya megyei Levéltár

Az intézmény ügyiratkezelésének és irattározásának ellenőrzése.

Az ügyiratkezelés és az irattározás maximális rendben zajlik, mintaértékű.

4

KvVM

Ellenőrzési Főosztály

A 2005. évi belső ellenőrzések intézkedési terveinek bekérése.

4 db Igazgatósági intézkedési terv elküldése a felügyeleti szervhez.

5

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

KvVM Informatikai Osztály

Az informatikai és telekommunikációs tárgyú szerződések felmérése.

Az informatikai rendszerek fejlesztésére, üzemeltetésére biztonságára vonatkozó dokumentációk, szabályzatok ellenőrzése.

6

KvVM

Miniszteri Titkárság adat-és titokvédelmi felügyelő

Az Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági tevékenységének vizsgálata.

A törzskönyvek megfelelő kiegészítése 2007. évre. A hivatali és a személyes adatokat védő magánjellegű telefonálások lehetőségekhez mért szétválasztása.

7

KvVM

Miniszteri Titkárság adat-és titokvédelmi felügyelő

Az Igazgatóság titokvédelmi tevékenységének vizsgálata.

A hiányzó betekintési engedély megkérése. A saját készítésű minősített iratot floppy lemezre kell írni, illetve elmenteni.

8

DDNPI

Belső ellenőrzés

Az Igazgatóság 2005. évi költségvetési beszámoló szabályszerűségi felülvizsgálata.

A vizsgált időszakban az Igazgatóság szabályozottan működött. A rábízott költségvetési pénzeszközökkel takarékosan és a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodott. A pénzügyi-számviteli feladatokat megfelelő színvonalon látták el.


2008 év

Belső ellenőrzés vizsgálatai

Az Igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó védett gyepterületek természetvédelmi kezelésének vizsgálata: 2008. január 1. - 2008. április 21.

A./ Pannon gyepek kezelése LIFE program

A vizsgálat megállapításai: a gyepkezelés a védett természeti területek természetvédelmi kezelése tervével összhangban valósult meg a pályázat elvárásaival összangban.

B./ Területalapu támogatások,agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások felhasználása

A támogatások felhasználása a természetvédelmi szakmai elvárásoknak megfelel  a támogatási feltételek teljesültek. A támogatási pénzösszegek elszámolása szabályos. A FEUVE nyomvonal mentén az ellenőrzések fellelhetőek az előkészítés,megvalósítás,ellenőrzés rendje kidolgozott az egységek koordinációja megfelelő.

 

   
 
2009. 05. 13. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design