magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Tanösvény vezető füzetek
 
"LETÖLTHETŐ TANÖSVÉNYEK"

  
NATURA2000 fenntartási tervek
 
Nemzeti Parki Termékek


Kattintson a logóra!

Mentés
Mentés
KooKoo - az éneklő óra

Videók, fotók
 
 
 
Mentés
» Pályázataink » A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja
A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja
 
A kedvezményezett neve: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt címe: A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja

Projekt azonosító száma:
KEHOP-4.1.0-15-2016-00064

A szerződött támogatás összege:
335 000 000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt megvalósításának gerincét a Duna Bezerédi-mellékágában és környezetében megvalósított kivitelezési munkák és ahhoz kapcsolódó beruházások jelentik. Fő tevékenységként meg kívánjuk valósítani a Bezerédi-Duna-ág részleges kotrását, a kotort anyagnak részben a Duna mederébe történő visszajuttatásával, részben pedig egykor felhagyott anyaggödrökben történő elhelyezésével. A kotrási mező területének és az eltávolítandó üledék mennyiségének pontos meghatározására a geodéziai felmérések eredményeinek ismeretében kerül majd sor. Kialakításra kerül a felső torkolat térségében a meglévő mederelzárásnak a kiegészítése, az alsó mellékág harmadban pedig egy olyan vízvisszatartó-vízkormányzó műtárgy építésére kerül sor, amely már alacsony-közepes vízállások idején is lehetővé teszi a mellékág vízpótlásának biztosítását, valamint a Duna apadásakor alkalmas a víz visszatartására.

A mellékágat kísérő erdőtervezett területen fekvő „erdőgallérban” két, idegenhonos fafajokból álló állománytípussal borított erdőrészlet esetében tervezzük az erdőszerkezet-átalakítását őshonos fa- és cserjefajokkal, továbbá megvalósítjuk a Bezerédi-Duna mindkét parti rézsűjében uralkodó inváziós fafajok visszaszorítását, mozaikosan ős- és tájban honos fafajokra cserélésével.

Az építési munkákhoz kapcsolódóan, a projekt keretén belül, az Igazgatóság tervezi néhány olyan ingatlan megvásárlását, vagy az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonkezelői jog megszerzését, amelyek kapcsolódnak a fejlesztéshez és jelenleg nem az Igazgatóság vagyonkezelésében állnak. Ezen ingatlanok pontos, tételes listája a tervezés során fog véglegesedni.

Az építési tevékenységeken kívül a projekt keretében beszerzésre kerülnek a tervezett beavatkozások megalapozásához, megvalósításához, de leginkább a területen folytatott monitoring tevékenység ellátásához használandó eszközök is.

A Természetvédelmi Őrszolgálat, valamint a Természetmegőrzési és a Vagyongazdálkodási Osztály által végzett hatékony terepi megfigyeléshez, monitorozáshoz, adatfeldolgozáshoz és továbbításhoz szükséges eszközrendszer nem felel meg napjaink elvárásainak. Az Igazgatóság jelenleg nem rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges korszerű eszközökkel.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

 
   
 
2016. 12. 15. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design